21 października 2020

Imprezy dla juniorów i seniorów za unijną kasę!

4 min read

Do 30 czerwca 2015r. można składać wnioski na projekty z zakresu turystyki seniorów i osób młodych, dywersyfikację oferty i produktów turystycznych lub wspieranie turystyki dostępnej.

Poza wsparciem na poziomie krajowym i regionalnym – dostępnym w ramach programów operacyjnych – przedsiębiorcy i inne podmioty mogą korzystać z programów ramowych Unii Europejskiej. Programy ramowe zarządzane są bezpośrednio przez Komisję Europejską za pośrednictwem wybranej agencji wykonawczej (np. EFI – Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego lub innych w zależności od programu). Programy ramowe nie mają alokacji krajowych czy regionalnych, co oznacza, że to starając się o wsparcie konkuruje się na poziomie całej Unii Europejskiej. Instrumenty finansowe dostępne w ramach tych programów są obsługiwane przez narodowych pośredników finansowych (np. banki).Dwa kluczowe programy ramowe w perspektywie finansowej 2014-2020, oferujące finansowanie dla przedsiębiorców to:

 • COSME – Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz MŚP
 • Horyzont 2020 – program ramowy na rzecz badan naukowych i innowacji

Program COSME – cztery kierunki działań:

 1. Poprawa dostępu MŚP do finansowania (60% budżetu COSME);
 2. Poprawa dostępu do rynków, m.in.  dzięki usługom Enterprise Europe Network;
 3. Poprawa warunków dla tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw, m.in. przez wsparcie poszczególnych sektorów, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki;
 4. Promocja przedsiębiorczości i kultury przedsiębiorczości.

Wsparcie z programu COSME dla TurystykiCEL 3 COSME: Poprawa warunków dla tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw, m.in. przez wsparcie poszczególnych sektorów, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki.

DWA RODZAJE PROJEKTÓW TURYSTYCZNYCH REALIZOWANYCH Z CELU 3:

1. Najlepsze Europejskie Kierunki Turystyczne EDEN

 • Projekt opiera się na krajowych konkursach, w których wyłaniane są modelowe ośrodki turystyczne. Każda edycja konkursu poświęcona jest innej, ważnej tematyce. W Polsce projekt realizowany jest od 2009 roku przez Polską Organizację Turystyczną we współpracy z MSiT. Temat w 2015 – turystyka i lokalna gastronomia (nabór został już zakończony).

2. Transnarodowe projekty w zakresie współpracy turystycznej

 • Agencja Wykonawcza ds. MŚP (EASME – Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises) publikuje co roku zaproszenia  do składania wniosków (call for proposals).
 • O realizację projektów mogą aplikować konsorcja składające się z 3-5 partnerów z 3-5 państw (w każdym zaproszeniu są szczegółowe wytyczne). Partnerami mogą być: administracja publiczna (w tym samorządowa), organizacje społeczne, przedsiębiorcy.
 • Średni poziom współfinansowania do 75% kosztów kwalifikowanych, wkład UE: średnio 250.000 euro, długość projektu: 18 miesięcy (w każdym zaproszeniu są szczegółowe wytyczne).
 • Tematyka projektów: dziedzictwo kulturowe i przemysłowe; seniorzy/osoby młode; turystyka dostępna; szlaki tematyczne; turystyka poza sezonem; zrównoważone produkty turystyczne.
 • UWAGA: w każdym roku w każdym zaproszeniu określana jest szczegółowo wielkość i skład konsorcjum, tematyka projektu, poziom współfinansowania, długość projektu!

Przykładowe zrealizowane projekty: Szlak rowerowy Żelaznej Kurtyny EuroVelo 13 (Partnerzy: AT, CZ, DE, EE, FI, LT, LV, PL); EUSky Route Europejski Szlak AstroTurystyki (partnerzy: BG, El, ES, IT, PT, PL).

Program Horyzont 2020

Program Horyzont 2020 jest największym w historii Unii programem w zakresie badań naukowych i innowacji. Budżetu programu to 80 mln euro. Struktura programu Horyzont 2020 została oparta na trzech priorytetach: Doskonała baza naukowa; Wiodąca pozycja w przemyśle; Wyzwania społeczne.

Instrumenty finansowe dostępne w programie to m.in. Instrument finansowy dla MŚPhttp://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/area/smes

KontaktyStrona Ministerstwa Sportu i Turystyki poświęcona funduszom europejskim i nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020 http://www.msport.gov.pl/fundusze-europejskie

Informacje o ogłoszonych zaproszeniach do składania wniosków w obszarze turystyki publikowane są na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki- http://www.msport.gov.pl/turystyka

Informacje nt. instrumentów finansowych COSME i Horyzont 2020 – Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE przy Związku Banków Polskich –http://instrumentyfinansoweue.gov.pl/index.php

Informacje nt. pozostałych działań COSME oraz pomoc w poszukiwaniu partnerów do realizacji projektu – Enterprise Europe Network w Polsce http://www.een.org.pl

Informacje nt. wsparcia dla badań naukowych w programie Horyzont 2020 – Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl/

Baza danych CORDIS przydatna do poszukiwania partnerów z innych państw członkowskich UE na Wspólnotowym Serwisie Informacyjnym Badań i Rozwoju– http://cordis.europa.eu/

UWAGA: Chcesz uzyskać więcej informacji dotyczących programów ramowych? Pobierz ze stronyhttp://www.msport.gov.pl/programy-ramowe-unii-europejskiej prezentację dotyczącą wsparcia dla turystyki z programów ramowych UE!

 

!!!! AKTUALNY NABÓR NA REALIZACJĘ TRANSNARODOWYCH PROJEKTÓW W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ !!! 2015 rok!!!Agencja Wykonawcza ds. MŚP ogłosiła już nabór w roku 2015 r. Zaproszenie do składania wniosków dotyczy trzech obszarów tematycznych:

1)     Turystyka seniorów i osób młodych (wsparcie turystyki posezonowej). Celem konkursu jest m.in. wzmocnienie konkurencyjności europejskiego sektora turystycznego poprzez wydłużenie sezonu turystycznego dzięki zwiększeniu mobilności seniorów (55+) i osób młodych (15-29 lat).

2)     Dywersyfikacja oferty i produktów turystycznych – promocja transnarodowych tematycznych produktów turystycznych. Celem konkursu jest rozwój turystycznych produktów ponadnarodowych wykorzystujących europejskie walory kulturowe i/lub dziedzictwo przemysłowe, a także produkty turystyczne powiązane ze sportem, spa i welness.

3)     Wspieranie rozwoju turystyki dostępnej. Celem konkursu jest wspieranie rozwoju turystyki dostępnej poprzez przygotowanie produktów turystycznych/ usług turystycznych dostosowanych do wymagań osób ze specjalnymi potrzebami.

Partnerzy mogą składać propozycje projektów do każdego obszaru tematycznego, przy czym mogą być koordynatorem projektu tylko w jednej propozycji projektu! Przewiduje się finansowanie ok. 8 projektów w każdym obszarze tematycznym. Rozpoczęcie realizacji projektów: luty/marzec 2016 r.

Termin na składanie aplikacji to 30 czerwca 2015 r. godz. 17.00 (czas w Brukseli).

Link do ogłoszenia: https://ec.europa.eu/easme/en/cos-tour-2015-3-04-supporting-competitive-and-sustainable-growth-tourism-sector-0

___________________

(red.)

Za: tucholski.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook