26 stycznia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Informacja Burmistrza Tucholi na temat zaawansowania prac nad Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym obwodnicy Tucholi – II.2014 r. –

2 min read

W 2013 r. na skutek wspólnych zabiegów Burmistrza Tucholi i Stowarzyszenia Obywatelskiej Społeczności S.O.S dla Tucholi Sejmik Województwa Kujawsko Pomorskiego w dniu 22.04.2013 r. umieścił w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego zadanie dotyczące opracowania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) budowy obwodnicy Tucholi.


W listopadzie 2013 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich wyłonił w drodze przetargu firmę projektową, która w oparciu o 2 warianty omijające Tucholę wraz z osiedlem Rudzki Most, ze Studium opracowanego w roku 2008 za środków Gminy Tuchola i Powiatu Tucholskiego, ma
doprojektować trzeci wariant przebiegu obwodnicy omijający Tucholę i Rudzki Most. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na 30.11.2016 r. i ma się zakończyć uzyskaniem prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia budowy obwodnicy Tucholi.

W ramach zadania wyłoniony wykonawca jest zobowiązany do wykonania inwentaryzacji przyrodniczej i pełnej dokumentacji środowiskowej, która ma umożliwić uzyskanie zgody na wejście na tereny cenne przyrodniczo. Jednocześnie Projektant zobowiązany jest przeprowadzić minimum trzy razy konsultacje społeczne, a także uruchomić stronę internetową, na której wszyscy
zainteresowani będą mogli się zapoznać z postępami prac i zgłosić swoje uwagi. Oprócz tego obecnie w Urzędzie Miejskim przygotowywany jest materiał, który będzie na bieżąco aktualizowany, o postępach prac na temat budowy obwodnicy Tucholi i będzie zamieszczony na  portalu www.tuchola.pl w zakładce „Obwodnica Tucholi”.

W porozumieniu z Zarządem Dróg Wojewódzkich Burmistrz Tucholi zadeklarował wszelką pomoc w  opiniowaniu postępów prac i organizowaniu spotkań w projektantem, na które zamierzamy zapraszać społeczeństwo, w tym SOS dla Tucholi. Na podstawie rozmów z Zarządem Dróg Wojewódzkich być może jeszcze w miesiącu lutym br. odbędzie się pierwsze robocze spotkanie w projektantem w Tucholi, na które zaprosimy przedstawicieli SOS dla Tucholi. W załączeniu do niniejszej krótkiej informacji przekazujemy Państwu Radnym moje odpowiedzi na pytania skierowane do Burmistrza Tucholi przez SOS dla Tucholi.

Burmistrz Tucholi

___________

(red.)

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook