10 maja 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

INFORMACJA DLA OSÓB W KWARANTANNIE

1 min read

Na podstawie § 4 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U z 2020r. poz. 1758 z późn. zm.) osoba odbywająca obowiązkową kwarantannę lub izolację w warunkach domowych składa pracodawcy  albo podmiotowi obowiązanemu do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, pisemne OŚWIADCZENIE potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych.

OŚWIADCZENIE zawiera:

1. imię i nazwisko

2. PESEL

3. dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych i dzień jej zakończenia

4. podpis osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę albo izolację w warunkach domowych.

Pracodawcy  albo podmiot obowiązany do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby może wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu.

DECYZJI O OBJĘCIU KWARANTANNĄ

ORGANY INSPEKCJI SANITARNEJ NIE WYDAJĄ.

kwarantanna-oswiadczenie Pobierz


(red.)
psse.tuchola.pl

 

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook