czw. Lip 16th, 2020

Informacja dla ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji

1 min read

W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, wywoływanej przez koronawirusa, dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zawiesza się do odwołania postępowania kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji.

W związku z tym,informujemy kandydatów do służby w Policji, aby nie zgałaszali się do jednostek Policji prowadzących postępowania kwalifikacyjne. Postępowania te zawieszone zostają do odwołania.

Pamiętajmy, że wizyty w jednostkach Policji wiążą się często z koniecznością poruszania środkami komunikacji zbiorowej oraz przebywaniem wśród większej ilości nieznanych nam osób. Oczekując na przyjęcie  w zamkniętych pomieszczeniach również jesteśmy narażeni na kontakt z obcymi osobami.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną 

związaną z potencjalnym niebezpieczeństwem

zakażenia koronawirusem informujemy,

iż wszelkie informacje dostępne są na stronie GIS

https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/


(red.)