1 marca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Informacja o weteranach i kombatantach

1 min read

  W związku z organizowaniem w 2014 roku przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych centralnych uroczystości związanych z obchodami 70-tych rocznic są poszukiwani uczestnicy niżej wymienionych wydarzeń historycznych:


– bitwy o Monte Cassino (18 maja we Włoszech);
– lądowanie wojsk alianckich w Normandii (6 czerwca we Francji);
– operacji „Ostra Brama”;
– zdobycia Ankony (18 lipca we Włoszech);
– bitwy pod Falaise (22-23 sierpnia we Francji);
– operacji „Market  Garden” (wrzesień w Holandii);
– wyzwolenia Bredy (29 października w Holandii).

    Ponadto poszukiwane są osoby które przebywały w czasie II wojny światowej jako żołnierze lub uchodźcy cywilni na obszarze dzisiejszego państwa Izrael, autonomii Palestyńskiej i Kazachstanu oraz były internowane albo przechodziły w okresie od września 1939 roku do maja 1945 roku przez Rumunię i Węgry.

    W przypadku zamieszkiwania osób uczestniczących w wyżej wymienionych wydarzeniach historycznych proszę o przesłanie na nr faxu 52/3783385 w trybie PILNYM do dnia 14.02.2014 r. następujących danych: pesel, imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu.

SZEF WYDZIAŁU – ZASTĘPCA
WOJSKOWEGO KOMENDANTA UZUPEŁNIEŃ
mjr Bogdan ZIOŁEK

________________________

(red.)

Źródło: http://www.lubiewo.bip.net.pl/

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook