19 stycznia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

INFORMACJA WAŻNA DLA TYCH, KTÓRZY STARAJĄ SIĘ O dotacje na wymianę pieca centralnego ogrzewania

3 min read

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy Tuchola projektami dotacji na wymianę pieca centralnego ogrzewania zasilanego paliwem stałym oraz na zainstalowanie odnawialnych źródeł energii, spotkanie w tej sprawie zostaje przeniesione do Tucholskiego Ośrodka Kultury (plac Zamkowy 8), na salę widowiskową (I piętro). Termin spotkania nie ulega zmianie (6 luty 2018, godzina 16:00). Zapraszamy.

Uwaga mieszkańcy! Jest szansa na pozyskanie dotacji na wymianę pieca co!

Uprzejmie informujemy, iż gmina Tuchola podjęła starania o pozyskanie dla zainteresowanych mieszkańców gminy, w ramach dwóch projektów, dotacji na wymianę pieców centralnego ogrzewania zasilanych paliwem stałym oraz dotacji na zainstalowanie odnawialnych źródeł energii.

Pierwszy projekt dotyczy wymiany w roku 2018 istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na:

  • ekologiczne kotły na paliwa stałe;
  • ekologiczne kotły gazowe;
  • ekologiczne kotły olejowe;
  • ekologiczne kotły elektryczne;
  • podłączenie do sieci ciepłowniczej.

Dofinansowanie inwestycji w wysokości maksymalnie 4.000,00 złotych na jedno źródło ciepła pochodzić będzie ze środków gminy Tuchola (do 2.000,00 zł) oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (do 2.000,00 zł) w ramach Programu EKOPIEC 2018.

Kosztem kwalifikowanym w projekcie będzie zakup, montaż i uruchomienie źródła ciepła. Kwalifikowalność kosztów zaczyna się od dnia 1 stycznia 2018 r., jednak zadanie nie może zostać zakończone (piec nie może zostać zamontowany) przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie przez Gminę Tuchola. Wybrany przez uczestnika projektu kocioł musi uzyskać akceptację przedstawiciela Gminy Tuchola.

Program nie dotyczy budynków wykorzystywanych sezonowo (np.: domków letniskowych), a budynek / lokal może być wykorzystywany tylko na własne cele mieszkaniowe.

W ramach zadania dofinansowana zostanie wymiana 25 pieców.

Zgłoszenie się do projektu nie daje pewności uzyskania dofinansowania.

Drugi projekt dotyczy wykonania indywidualnych odnawialnych źródeł energii takich jak:

  • pompy ciepła;
  • kolektory słoneczne;
  • instalacje fotowoltaiczne;
  • kotły na pellet (przy wymianie z kotła na paliwo nieodnawialne).

Dofinansowanie inwestycji w wysokości minimum 50% kosztów kwalifikowanych pochodzić ma ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Nabór uczestników projektu prowadzony jest na zasadach obowiązujących w poprzednim konkursie o dofinansowanie wniosków. Warunki aktualnego konkursu ogłoszone będą prawdopodobnie w czerwcu 2018 r. (30 dni przed rozpoczęciem naboru wniosków) i mogą spowodować zmiany warunków naboru uczestników.

Koszt przygotowania dokumentacji technicznej instalacji (około 250 – 500 zł, w zależności od zastosowanych rozwiązań) pokrywa uczestnik projektu. Wykonawcę dokumentacji technicznej, w przetargu, wybierze gmina Tuchola. Zgłoszenie się do projektu i przygotowanie dokumentacji technicznej nie daje pewności uzyskania dofinansowania.

Proces pozyskiwania dotacji w ramach projektu finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego może być długi i uzależniony od spełnienia wielu warunków formalnych.

Osoby chcące wziąć udział w którymś z dwóch projektów (lub w obu) proszone są o wypełnianie załączonej ankiety.

Ankietę należy wypełnić, wydrukować i podpisać, a następnie zeskanować i przesłać na adres email: fundusze@tuchola.pl lub dostarczyć w wersji papierowej do punktu podawczego Urzędu Miejskiego w Tucholi (Tuchola, plac Zamkowy 1), najpóźniej do dnia 31 stycznia 2018 r. do godziny 15:30.

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych uczestników projektów odbędzie się w sali 203 Urzędu Miejskiego w Tucholi w dniu 6 lutego 2018 r. o godzinie 16:00.

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook