27 stycznia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

IV Sesja Rady Gminy w Kęsowie

1 min read

29 stycznia br. (czwartek) o godzinie 1100 w WDK Kęsowo zwołana została IV Sesja Rady Gminy w Kęsowie.  Prawdopodobnie TOKiS pierwszy raz „wyceluje” w radnych gminnych swoje kamery.

Porządek sesji:

1. Sprawy porządkowe:
a) otwarcie sesji, stwierdzenie quorum
b) przyjęcie porządku obrad
c) przyjęcie protokołu z III sesji
2. Informacja Wójta z wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym oraz odpowiedzi na wnioski z III sesji.
3. Sprawozdanie z posiedzeń stałych komisji RG.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na rok 2014.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo na lata 2014-2023.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Kęsowo na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
7. Informacja Dyrektora ZDP o planowanych inwestycjach na drogach powiatowych w gminie Kęsowo.
8. Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie Kęsowo.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kęsowie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Kęsowie na 2015 rok.
11. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
12. Zakończenie.

Materiałów sesyjnych nie stwierdziliśmy [Przyp. red.]

_______________________

(red.)

Źródło

Fot. TOKiS – PRESS

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook