28 listopada 2020

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

IV sesja sejmiku

2 min read

Sejmik zapoznał się dziś (18 marca) z Raportem o stanie rozwoju społeczno-gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2012-2017. W najbardziej ogólnym ujęciu raport stwierdza, że województwo utrzymuje pozycję i znaczenie w systemie społeczno-gospodarczym kraju, a w wielu dziedzinach życia odnotowuje się poprawę sytuacji.

Raport został sporządzony na potrzeby monitorowania realizacji Strategii rozwoju województwa. Celem było przedstawienie statystycznie mierzalnych zmian stanu rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego na tle innych województw oraz regionów UE, a także zmian wewnątrz województwa charakterystycznych dla poszczególnych miast i gmin. Analizowane wskaźniki ukazują najistotniejsze dziedziny życia społeczno-gospodarczego związane m.in. z potencjałem ekonomicznym, poziomem rozwoju przedsiębiorczości, uwarunkowaniami rynku pracy, poziomem edukacji młodych mieszkańców województwa, a także dynamikę zmian demograficznych następujących w naszym regionie i ich wpływ na jego dalszy rozwój.

 

W najbardziej ogólnym ujęciu raport stwierdza, że w analizowanym okresie województwo utrzymuje pozycję i znaczenie w systemie społeczno-gospodarczym kraju. Odnotowano m. in. poprawę sytuacji materialnej mieszkańców, dostępności opieki przedszkolnej, wyposażenia w infrastrukturę techniczną, międzyregionalnej dostępności transportowej, a także sytuacji mieszkaniowej.

 

Sejmik przyjął uchwałę o udzieleniu powiatowi świeckiemu dotacji (4,8 mln złotych brutto) na wymianę nawierzchni i przebudowę dróg, które wcześniej były drogami wojewódzkimi. Ich stan techniczny wymaga gruntownego remontu, w ramach którego powinny też zostać położone chodniki i wybudowane zatoki autobusowe.

 

Radni zapoznali się z informacją o ubiegłorocznej działalności Państwowej Inspekcji Pracy w naszym województwie i o aktualnej oraz ubiegłorocznej sytuacji na rynku pracy, a także o wykonaniu w 2018 roku wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii i o realizacji w latach 2017-2018 programu opieki nad zabytkami w naszym województwie.

 


kujawsko-pomorskie.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook