1 grudnia 2020

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

IX sesja Rady Miejskiej w Tucholi

2 min read

24 maja 2019r. – piątek –  w sali 203 Urzędu Miejskiego, pl. Zamkowy 1 odbędzie się IX sesja Rady Miejskiej w Tucholi. Początek sesji o godz.900. 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Wybór sekretarza  sesji.

4. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej w Tucholi.

5. Informacja o działalności kulturalnej w Gminie Tuchola w 2018 roku:   – osobny materiał

1) Informacja Tucholskiego Ośrodka Kultury,

2) Informacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tucholi,

3) Informacja Borowiackiego Towarzystwa Kultury w Tucholi,

4) Informacja Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Tucholi,

5) Program obchodów 60. Dni Borów Tucholskich.

6. Zbiorcza informacja dotycząca interpelacji i zapytań radnych oraz wniosków i spraw bieżących zgłoszonych podczas VIII sesji Rady Miejskiej w Tucholi 25 kwietnia 2019r.

7. Informacja o pracy Burmistrza Tucholi.

8. Składanie interpelacji i zapytań.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Tuchola na lata 2019-2023”.

10. Rozpatrzenie „Raportu o stanie gminy Tuchola za 2018 rok” – osobny materiał

1) Debata,

2) Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi wotum zaufania.

11. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Tuchola za 2018 rok:

1) Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu – osobny materiał;

2) Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym z wykonania budżetu – zał. 1-4 w ppkt. 6;

3) Zapoznanie się z opinią RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu;

4) Informacja o stanie mienia gminy – osobny materiał;

5) Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej,

6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Tuchola za 2018 rok,

7) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Tucholi absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Tuchola za 2018 r.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków z budżetu Gminy Tuchola w formie dotacji celowej dla Powiatu Tucholskiego.

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2019 rok.

14. Wolne wnioski i sprawy bieżące.

15. Zakończenie.

Załączniki


(red.)
Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook