18 stycznia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Robert Rejniak – Jak pracować z trudną młodzieżą? Ważne dla nauczycieli!

4 min read

Burmistrz Tucholi serdecznie zaprasza nauczycieli, pedagogów i wychowawców na szkolenie „Dialog motywujący w pracy z młodzieżą wykazującą zachowania problemowe”, które odbędzie się 22 maja br. w godz. 9.00 – 16.00 w sali nr 9 Książnicy Tucholskiej w Tucholi.

Szkolenie poprowadzi Robert Rejniak – certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, terapeuta motywujący Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej, członek Międzynarodowego Zrzeszenia Trenerów Motivational Interviewing, ekspert Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii przy MZ ds. programów wczesnej interwencji w zakresie uzależnień, certyfikowany realizator „Candis”, kierownik Poradni Profilaktyki i Pomocy Rodzinie Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii, Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii.

Z uwagi na ograniczoną liczbę uczestników szkolenia prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 15.05.2014 r. (nr tel. 52 56 42 526, e-mail: alk_ugwso@tuchola.pl, fax. 52 334 2138).

***

Witam serdecznie,

Od 18 lat zajmuję się profilaktyką i terapią uzależnień (przede wszystkim narkomania i alkoholizm) a także terapią uzależnień behawioralnych: hazard, gry komputerowe, internet. Udzielam również porad i konsultacji dotyczących problemów rodzinnych związanych z uzależnieniami,  współuzależnieniem i  przemocą domową. Pomagam też rozwiązywać problemy wychowawcze młodzieży w okresie dorastania. Swoją drogę zawodową rozpoczynałem w trakcie studiów w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy jako wolontariusz a potem stażysta w Ośrodku Profilaktyki Środowiskowej dla młodzieży. Ukończyłem Studium Przeciwdziałania Patologii Społecznej oraz Studium Terapii Uzależnień Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie.

Byłem również asystentem STU oraz stażystą w zespole diagnostyki pacjentów z podwójnymi diagnozami w Centrum Leczenia Uzależnień w Gliwicach. Odbyłem również staż w Ośrodku Terapii Odwykowej Uzależnień w Toruniu. Od wielu lat współpracuję i jestem ekspertem Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii przy MZ. Od 1995 roku kieruję oddziałem Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Bydgoszczy a od 2002 roku jestem wiceprezesem Zarządu Głównego PTZN. Byłem również członkiem międzyresortowego zespołu ekspertów przygotowujących Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2015. Jestem również autorem i realizatorem wielu programów profilaktycznych, terapeutycznych i szkoleniowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.

Moje artykuły na temat profilaktyki i terapii uzależnień znajdziecie w czasopismach:  „Problemy narkomanii” (1997-2009) oraz „Serwis Informacyjny–Narkomania” (2008-2012) „Remedium” (2011-2012), „Świat problemów” (2012-2014) a także na stronie internetowej www.poradnia.narkomania.org.pl . W moim podejściu do problemów uzależnień od kilku lat kieruję przede wszystkim zasadami modelu Terapii Motywującej (MI). Metoda ta jest oparta na podejściu humanistycznym, terapii poznawczo-behawioralnej i psychologii motywacji. Polega na takim oddziaływaniu terapeutycznym, aby wzmocnić w kliencie jego efektywne zaangażowanie w leczenie i wprowadzanie istotnych zmian w życiu.

Jak wykazują badania w dziedzinie uzależnień od alkoholu, stosowanie terapii motywującej znacząco wpływa na efekty terapii, m.in. zwiększa prawdopodobieństwo podejmowania leczenia, wzmacnia aktywne uczestnictwo w terapii, zmniejsza zjawisko oporu, które wiąże się z brakiem podejmowania przez klientów zmian, zwiększa motywację w okresie i po zakończeniu terapii, umożliwiając stawianie sobie kolejnych celów, budowanie więzi z rodziną, rozwijanie zainteresowań itp. Twórcami tego modelu są prof. William Miller i prof. Stephen Rollnick.

Doświadczenie zawodowe
•1994 – 1998 – współpracownik Ośrodka Profilaktyki Środowiskowej w Bydgoszczy jako specjalista ds.profilaktyki uzależnień
•1996 – 1999 – pracownik etatowy Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii jako kierownik poradni konsultacyjnej w Bydgoszczy
•1996 – 1998 – współpracownik Pełnomocnika Wojewody ds. Przeciwdziałania Narkomanii UW w Bydgoszczy jako koordynator programów profilaktycznych
•1999 – pracownik etatowy Działu Terapeutycznego Izby Wytrzeźwień w Bydgoszczy jako instruktor terapii uzależnień
•1999 – 2007 – pracownik etatowy Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” od IV. 2007 jako specjalista  psychoterapii  uzależnień oraz kierownik filii
•od  1995 – przewodniczący  Zarządu  PTZN w Bydgoszczy – od 1998 Członek  ZG  PTZN
•od  2002 – Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego PTZN w Warszawie
•od  2003 – Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień
•2006 – 2007 – Realizator / trener programu: Gminne programy przeciwdziałania narkomanii – org. FRDL, KBdPN, Rząd RP,  Transition Facillity UE
•2007 – 2008 – Koordynator – Starszy Wychowawca w Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych,
•od 2008 Ekspert Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii ds realizacji pilotażowego międzynarodowego projektu „FreD goes net”  UE w ramach środków Public Health Programme. (Certyfikat trenera – szkolenie w Traunkirchen/Linz Austria)
Praca społeczna
•1995 – wstąpienie do Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii (reaktywowanie działalności oddziału terenowego, utworzenie punktu konsultacyjnego)
•od 1995 – przewodniczący zarządu oddziału wojewódzkiego TZN
•2002 – utworzenie Poradni Profilaktyki i Terapii dla dzieci i młodzieży PTZN
•1999 – 2005 – tworzenie, wspieranie i realizacja lokalnych programów profilaktycznych, publikacje i artykuły nt uzależnień min.w biuletynie „Problemy Narkomanii”, inicjowanie wolontariatu, współpraca z innymi stowarzyszeniami i instytucjami, organizacja konferencji regionalnych i ogólnopolskich,
•2004 – inicjowanie utworzenia oddziałów terenowych PTZN w Inowrocławiu, Świeciu, Chojnicach i Brodnicy
•0d 2002 – wiceprzewodniczący Zarządu Głównego PTZN,

Zainteresowania i hobby
Od przedszkola do końca studiów jeździłem konno, niestety musiałem się przerzucić na konie mechaniczne i tez sprawia mi to frajdę. Jeśli tylko można staram się podróżować bliżej lub dalej. Latem dosiadam starego Bandita nakeda lub czasem rower górski a zimą jak tylko można wbijam się w narty…

W wolnych chwilach czytam literaturę, która trąci historią, przeszłością i ciekawostkami. Mam raczej spore poczucie humoru więc oglądam kabarety i klasyczne komedie, nie boję się też horrorów a filmy fantasy i fantastykę delektuje wspólnie z moim 16- letnim synem. Słucham różnej muzyki ale chyba najbardziej rockowej i kiedy tylko nadarza się okazja wybieram się z przyjaciółmi na koncert np. Deep Purple lub AC/DC. Ostatnio moją pasją jest wychowywanie uroczego „Azjaty”.

Robert Rejniak

__________________

(red.)

UMiG – Tuchola

Fot. i dossier – terapeutica.pl/

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook