8 maja 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Jakość powietrza w Borach Tucholskich pozostawia wiele do życzenia?

2 min read

To, czym oddychamy każdej chwili zwykło nazywać się powietrzem. Inną sprawą jest to, że jego jakość jest różna, uśpił nas fakt, że otoczeni kompleksami leśnymi wierzymy w to, że atmosfera tutaj, ma wręcz uzdrowiskową charakterystykę. Nic bardziej mylnego.

27.10.2015 Inspekcja Ochrony Środowiska wydała bardzo niepokojący komunikat. Poznajmy jego treść:

W dniu wczorajszym w godzinach wieczornych oraz w dniu dzisiejszym we wczesnych godzinach porannych na stacjach automatycznego monitoringu powietrza zlokalizowanych na obszarach miejskich w województwie kujawsko-pomorskim nastąpiło pogorszenie jakości powietrza.

Wzrost stężeń dotyczył zarówno zanieczyszczeń gazowych jak i pyłowych. Spowodowało to, że indeks jakości powietrza wskazywał na jego złą jakość. Na żadnej ze stacji dla mierzonych zanieczyszczeń nie został przekroczony poziom informowania społeczeństwa. Analogiczną sytuację notowano w kilku miastach w sąsiednich województwach. Na stan aerosanitarny wpływ miała występująca inwersja termiczna a następnie zamglenia, utrudniające rozproszenie w górnych warstwach atmosfery zanieczyszczeń pochodzących z emisji niskiej oraz komunikacji.

Dotyczy to szczególnie obszarów miast położonych w dolinach rzecznych i o słabszych warunkach przewietrzania. Wzrost zanieczyszczeń typu energetycznego wywołany został wyraźnym spadkiem temperatury powietrza zwiększającym zapotrzebowanie na energię cieplną. Poprawa stanu powietrza powinna nastąpić w ciągu dzisiejszego dnia w godzinach południowych w miarę zmiany warunków meteorologicznych. Korzystne w takiej sytuacji jest również ograniczenie ruchu pojazdów przez większe wykorzystanie środków komunikacji publicznej oraz używanie w indywidualnych paleniskach domowych paliw dobrej jakości.

Zgodnie z zaleceniami opracowanymi przez Katedrę Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielońskiego w przypadku występowania takich warunków osoby szczególnie narażone – kobiety w ciąży, dzieci, osoby starsze oraz osoby cierpiące na astmę, choroby płuc, alergiczne choroby skóry i oczu oraz choroby krążenia (stany pozawałowe i zaburzenia rytmu serca) powinny ograniczyć do minimum czas przebywania, a szczególnie unikać wysiłku fizycznego na otwartym powietrzu.

zileo

Stacja w Zielonce.

Okazuje się, że „świństwo”, którym oddychamy istnieje cały czas, zmiany polegają na tym, że ilość szkodliwych substancji w powietrzu wzmaga się lub obniża. Na straży jakości powietrza stoją dwie stacje pomiarowe. Jedna umieszczona jest w Tucholi przy ulicy Piastowskiej, a druga w pobliskiej Zielonce. To urządzenia automatyczne, dzięki którym jednostka ma możliwość monitorowania składu powietrza.

Więcej

___________________

(red.)

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook