28 listopada 2020

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Jest plan modernizacji terenu dworca, jak i samego budynku. Gmina Tuchola sięga po środki unijne

1 min read

Celem projektu jest zwiększenie dostępności kolejowej regionu, a w szczególności podwyższenie standardu usług związanych z transportem publicznym i rozwój tego typu środków transportu.

Inwestycja zakłada zagospodarowanie terenu wokół dworca:

  • przebudowę dróg, chodników i ciągów pieszo-rowerowych prowadzących do dworca
  • zagospodarowanie zieleni i placu wokół budynku dworca
  • wykonanie parkingów typu park&ride oraz kiss&go
  • wykonanie parkingu rowerowego bike&ride*
  • przebudowę dworca autobusowego
  • modernizację budynku dworca kolejowego w zakresie związanym z obsługą podróżnych (poczekalnia, bagażownia)

W celu realizacji projektu gmina podjęła starania o pozyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach konkursu nr RPKP.05.03.00-IZ.00-04-178/18 realizowanego w ramach Działania 5.3 Infrastruktura kolejowa, Schemat: Infrastruktura punktowa do obsługi transportu pasażerskiego, w ramach Osi priorytetowej 5 Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Poniżej znajduje się plan zagospodarowania terenu.

Kliknij obrazek.

tuchola.pl

*system parkingów dla rowerów umożliwia bezpieczne pozostawienie roweru i kontynuację dalszej podróży komunikacją zbiorową.

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook