16 stycznia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Gmina Gostycyn. Już po raz trzeci gmina otrzymała wsparcie dla seniorów ze środków ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej !

4 min read

Od roku 2015 w Gminie Gostycyn działa Dzienny Dom Pobytu dla osób starszych (w wieku 60+), który powstał z programu „Senior WIGOR- edycja 2015” ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

W roku ubiegłym, gmina otrzymała, w ramach edycji 2016, wsparcie w wysokości 48 000 zł. Na bieżący rok Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze pośrednictwem Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, już po raz trzeci przyznało wsparcie na funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior WIGOR”. Tym razem dotacja wyniesie 59 040 zł.

W celu aktywizacji i integracji seniorów w ramach projektu na 2017 rok, zorganizujemy
4 bloki zajęć:

W ramach bloku 1. Pamięci przemów zostaną przeprowadzone warsztaty, które mają na celu poprawę kondycji psychicznej beneficjentów projektu. Poznanie różnych technik zapamiętywania, gromadzenie wiedzy ogólnej z różnych dziedzin, poznanie podstaw obsługi komputera, motywacja do działania, podwyższenie samooceny, odtwarzanie ważnych zdarzeń z życia zapisywanie ich, opanowanie podstaw obsługi tabletu, rzutnika oraz sprzętu radiowo-telewizyjnego, wyrównywanie szans edukacyjnych, pokonywanie lęków i barier związanych z korzystaniem z nowoczesnych technologii).

-WWW.pi@kny wiek -zajęcia komputerowe i obsługi sprzętu RTV (tabletu, rzutnika, czy telewizora)

-Babcia, dziadek bajkę ci opowie-biblioterapia, pisanie wierszy i historyjek dla dzieci, następnie reżyserowanie ich i wystawianie w bibliotece, przedszkolu

-Języka angielski dla każdego – nauka języka obcego

-Ku pamięci-pamiętnikarstwo. Zachęcanie do spisywania wydarzeń ze swojego życia, co stanowi nieocenioną wartość i pamiątkę dla rodziny, znajomych.

W ramach bloku 2. W aktywnym ciele zdrowy duch zostaną przeprowadzone warsztaty usprawniające kondycję fizyczną organizmu i całego ciała. Będą to ćwiczenia rozciągające, oddechowe, usprawniające układ kostno-mięśniowy. Celem realizacji zajęć będzie uzmysłowienie uczestnikom konieczności aktywności ruchowej w każdym wieku i wpływu ruchu na zdrowie i dobre samopoczucie. Spotkania będą miały na celu, pobudzenie aktywności ruchowej i świadomości potrzeby ruchu dla poprawienia kondycji fizycznej, przy jednoczesnym uwzględnieniu technik relaksacyjnych oraz zdrowego odżywiana:

– pierwsza pomoc

– spacery nordic walking

– wizaż (dbanie o wygląd, swoją urodę i ciało)

– joga – zajęcia połączenia ciała, umysłu i duszy, która ma doprowadzić do harmonii pomiędzy ciałem, umysłem i duszą

– rehabilitacja, fizykoterapia w tym laseroterapia ultradźwiękowa

– pogadanki prozdrowotne ze specjalistą z zakresu psychologii, psychiatrii i geriatrii oraz warsztaty zdrowego żywienia z dietetykiem pn. „Zdrowe, czyli FIT”

W bloku 3. Pasje moje życie zostaną przeprowadzone warsztaty rozwijające zainteresowania i pielęgnujące swoje pasje. Działania te pomogą beneficjentom projektu zagospodarować czas wolny, pozytywnie uwolnić emocje, energię i dobre myślenie. Z realizacji pasji będą czerpać radość życia, bo nigdy nie jest za późno na własne hobby. Będziemy rozwijać swoje pasje i zainteresowania, łącząc pokolenia.

– Życie jest teatrem, zajęcia teatralne

– Śpiew-lekarstwem-warsztaty wokalne przy akompaniamencie

– Warsztaty florystyczne

W bloku 4. Podróże na emeryturze odbędziemy cykl wycieczek. Będziemy kształtować wrażenia estetyczne, architektury przyrodniczej i zabytkowej. Nastąpi rozwijanie poczucia zdrowia i kondycji fizycznej poprzez nawyk aktywnego stylu życia; wycieczki turystyczno-krajoznawcze. Rozbudzanie postaw poznawczych, estetycznych i prospołecznych. Zwiedzanie pięknych zakątków Kaszub (Chmielno- muzeum ceramik kaszubskiej, Lubiana, – fabryka porcelany, Będomin – dworek Wybickiego i muzeum Hymnu, Szymbark – dom do góry nogami, Ostrzyce – jezioro Ostrzyckie i rzeka Wierzyca oraz Kościerzyna- skansen kolejowy).Wycieczki kształtować będą wrażenia estetyczne architektury przyrodniczej i zabytkowej. Wysłuchanie koncertów w katedrze w Pelplinie, zwiedzanie biblioteki i muzeum diecezjalnego, a także zamku w Gniewie (powiat tczewski) i Kórniku (powiat poznański) zaspokoi potrzebę obcowania z kulturą, której brakuje na co dzień seniorom w naszej gminie.

Warto dodać, że realizację programu zajęć planujemy we współpracy z lokalnym partnerem – Spółdzielnią Socjalną „Borowiacki Wigor” z Gostycyna. Jest to podmiot ekonomii społecznej, który w celach statutowych oprócz reintegracji społecznej oraz aktywizacji zawodowa osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa, jest także prowadzenie działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej na rzecz swoich członków i ich rodzin oraz środowiska lokalnego, a także działalności społecznie użytecznej w sferze działań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z późniejszymi zmianami) między innymi:

– pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

– działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

– działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

Siedziba Dziennego Domu Pobytu „Senior WIGOR” mieści się przy ul. Słonecznej 4
w Gostycynie. Kadra ośrodka składa się z kilku osób. Kierownikiem, a zarazem opiekunem i terapeutą zajęciowym jest pani Justyna Kożuch, wraz z drugą opiekunką Panią Angeliką Jagła, i fizjoterapeutką Panią Alicją Olszowy Pujanek, która  czuwa nad prawidłową  rehabilitacją seniorów. Wszystkie posiłki przyrządzane są przez tutejszą kuchnię, pod okiem Pani Karoliny Sontowskiej.


gostycyn.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook