27 listopada 2020

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Kara za cofanie liczników może okazać się wielkim, prawnym bublem

2 min read

Media prześcigają się w informowaniu o tym, że polskie prawodawstwo ostatecznie rozprawiło się z handlarzami używanymi pojazdami w kwestii cofania liczników. Sytuacja wygląda zupełnie inaczej.

Oto artykuł 306a kodeksu karnego z  ustawy, która będzie obowiązywać od 25 maja, a uchwalonej w marcu 2019 r.:

 1. po art. 306 dodaje się art. 306a w brzmieniu:
  „Art. 306a § 1. Kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru,
  podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
  § 2. Tej samej karze podlega, kto zleca innej osobie wykonanie czynu, o którym mowa w ust. 1.
  § 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w § 1 lub 2,
  podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”.

Wszystko jasne. Artykuł 306a opisywał, że nie wolno cofać licznika i przewidywał sankcję za to przestępstwo.

Nowa wersja.

 1.  po art. 306 dodaje się art. 306a i art. 306b w brzmieniu:
  „Art. 306a. § 1. Kto dopuszcza się przestępstwa określonego w art. 296 § 1 lub 2, art. 296a § 1, art. 297 § 1 lub 2, art. 298 § 1, art. 299 § 1 lub 2, art. 303 § 1, w stosunku do mienia o wartości większej niż pięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości, podlega karze pozbawienia wolności od lat 3 do 20.§ 2. Kto dopuszcza się przestępstwa określonego w art. 296 § 1 lub 2, art. 296a § 1, art. 297 § 1 lub 2, art. 298 § 1, art. 299 § 1 lub 2, art. 303 § 1, w stosunku do mienia o wartości większej niż dziesięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości, podlega karze pozbawienia wolności od lat 5 do 25.Art. 306b. § 1. Kto dokonuje zaboru tablicy rejestracyjnej pojazdu mechanicznego, umożliwiającej dopuszczenie tego pojazdu do ruchu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów, albo taką tablicę podrabia lub przerabia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.§ 2. Tej samej karze podlega, kto używa tablicy rejestracyjnej pojazdu mechanicznego, umożliwiającej dopuszczenie tego pojazdu do ruchu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów, nieprzypisanej do tego pojazdu, podrobionej albo przerobionej, jeżeli może to uniemożliwić albo utrudnić identyfikację tego pojazdu.”;

Powyższy tekst pochodzi z projektu ustawy, który Sejm przyjął 16 maja 2019 r.

Art. 306a poświęcony cofaniu liczników pozostał.Wniosek? Używając owsiakowszczyzny: „róbta, co chceta”.


(mrf.)

Na pdst. spidersweb.pl

 

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook