29 października 2020

KĘSOWO. 2019 Rekrutacja na bezpłatne szkolenia w ramach projektu „Uczymy się całe życie”

2 min read

Gmina Kęsowo Kujawski wraz z Partnerem Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju realizują projekt grantowy pod tytułem „E-aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III Oś priorytetowa: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Wartość projektu grantowego: 19 760,00 zł

Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych mieszkańców, niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych wśród min. 90% uczestników objętych szkoleniami kompetencji cyfrowych do 31.07.2019 r.

Planowanym efektem realizacji projektu jest przeszkolenie 36 osób dorosłych powyżej 25 roku życia, mieszkańców Gminy Kęsowo objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z Internetu (w tym z e-usług).

W ramach projektu zostaną przeprowadzone bezpłatne szkolenia komputerowe dla mieszkańców naszej gminy z zakresu wykorzystywania Internetu w codziennym życiu, które odbędą się w Wiejskim Domu Kultury w Kęsowie w dniach 25-30.03.2019 r.

Dzięki szkoleniom mieszkańcy naszej gminy zdobędą umiejętności, które ułatwią im funkcjonowanie w cyfrowej rzeczywistości.

Osoby powyżej 25 roku życia będą mogły skorzystać ze szkoleń w ramach 3 modułów tematycznych:

Działam w sieciach społecznościowych – opis modułu
Moje finanse i transakcje w sieci – opis modułu
Rodzic w Internecie – opis modułu

Uwaga: jedna osoba może wziąć udział wyłącznie w jednym szkoleniu. Prosimy o przemyślany wybór.

Dla uczestników szkoleń będzie dostępny catering.

Każdy cykl szkoleń trwać będzie 12 godzin.

Szkolenia będą odbywały się w Wiejskim Domu Kultury w Kęsowie. Organizację szkoleń komputerowych planuje się w dniach 25-30 marca 2019 r.

Aby zapisać się na szkolenie należy wypełnić formularz rekrutacyjny i przesłać go na adres: fundusze@kesowo.pl lub dostarczyć do Urzędu Gminy w Kęsowie, ul. Główna 11, 89-506 Kęsowo, pokój nr 6

Pliki do pobrania:

Zachęcamy do skorzystania z tej szansy już dzisiaj – ilość dostępnych miejsc jest ograniczona, a decyduje kolejność zgłoszeń


kesowo.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook