28 października 2020

Kęsowo. Radni zachowują rozsądek, decyzje związane z przywróceniem posterunku policji przesunięte w czasie

5 min read

Dzisiejsza sesja Rady Gminy Kęsowo obfitowała w wiele ważnych tematów, TOKiS jednak zainteresował się głównie sprawą przywrócenia  posterunku policji w  Kęsowie.

Jak donoszą nasi wolontariusze z gm. Kęsowo, jest pewność, że pokaźna część społeczeństwa, być może większość, jest za tym, aby policjanci powrócili do gminy. Trudno się temu dziwić, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Nieoficjalnie wiadomo, że pojawiły się nawet dwie ankiety z  dwóch rożnych źródeł, gdzie w pierwszej udział wzięło i opowiedziało się „za” prawie trzysta osób. Sprawa reaktywacji posterunku jest dla mieszkańców ważną i to jest bezsporne, problemy są zupełnie innej natury.

Na dzisiejszej sesji miała być podjęta stosowna uchwała:

w sprawie przywrócenia Posterunku Policji w celu poprawy bezpieczeństwa gminy Kęsowo.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) Rada Gminy w Kęsowie uchwala co następuje:

  • 1. Rada Gminy w Kęsowie apeluje o przywrócenie Posterunku Policji w Kęsowie.

  • 2. Samorząd Gminy składa jednocześnie deklarację wsparcia wszelkich działań na rzecz przywrócenia Posterunku Policji do Kęsowa.

  • 3. Powyższe działania podyktowane są koniecznością zwiększenia stanu bezpieczeństwa mieszkańców gminy, które w wyniku likwidacji Posterunku Policji w Kęsowie uległo znacznemu pogorszeniu.

  • 4. Postanawia się przekazać niniejszą uchwałę wraz z uzasadnieniem:

  1. Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Bydgoszczy,

  2. Komendantowi Powiatowemu Policji w Tucholi,

  3. Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu,

  4. Staroście Tucholskiemu.

  • 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kęsowo.

  • 6. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Teren Gminy Kęsowo jest bardzo rozległy, podzielony jest na 10 sołectw, a obecny Posterunek Policji mieści się w Gostycynie oddalonym o ponad 13 km od Kęsowa i ponad 20 km od miejscowości Piastoszyn i Grochowo na północy gminy, w związku z tym trudna jest natychmiastowa reakcja Policji. Specyficzny charakter zadań realizowanych przez Policję oraz ich zakres zarówno w działaniach prewencyjnych jak i operacyjnych sprawiał, że ich skuteczne szybkie wypełnianie obowiązków według oceny mieszkańców i rady Gminy możliwe było jedynie w warunkach wypracowanych struktur organizacyjnych Policji do końca 2012 roku. Wysoko ocenialiśmy wtedy pracę funkcjonariuszy byłego posterunku policji, znających problemy gminy i jej mieszkańców.

W gminie Kęsowo znajduje się wiele instytucji życia publicznego między innymi szkoły podstawowe, przedszkola, klubik dziecięcy, bank, poczta, Gminy Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Ponadto wiele podmiotów prowadzi działalność gospodarczą na terenie gminy. Działa również komisja alkoholowa i zespół interdyscyplinarny potrzebujący częstego bezpośredniego kontaktu z funkcjonariuszami policji.

Władze samorządowe gminy są świadome, że wraz z intensywnym rozwojem społeczno-gospodarczym gminy i dalszą pozytywną perspektywą jej rozwoju, winno proporcjonalnie wzrastać intencjonalne bezpieczeństwo, świadczone ze strony Policji. W gminie rozwija się dynamicznie życie zbiorowe, organizowane są różnorakie imprezy kulturalne, sportowe, muzyczne, religijne z udziałem młodzieży i społeczności również sąsiednich gmin i powiatów, powstają nowe inwestycje i otwierane są nowe obiekty kulturalne.                                 

W najbliższych latach na terenie gminy Kęsowo państwowa spółka Orlen Upstream planuje zagospodarować złoża gazu Tuchola 3 i 4 K, co uczyni we współpracy ze spółką Enea Operator i władzami samorządowymi. Nowe inwestycje wymagają ochrony, w tym również ze strony Policji.

Władze samorządowe w gminie Kęsowo zawsze z szacunkiem zauważały i dokumentowały czynną rolę Policji w utrzymaniu ładu i porządku publicznego. W tym celu, na miarę swoich możliwości udzielały wsparcia finansowego na zakup paliwa do samochodów policyjnych. Dla zapewnienia bezpieczeństwa                   i porządku na terenie gminy w 2017 roku zostały przeznaczone środki finansowe na zakup narkotestu dla Komendy Powiatowej w Tucholi, a kilka lat temu została udzielona pomoc finansowa w zakresie zakupu dwóch radiowozów i miernika prędkości, co jest ewenementem jeśli chodzi o tak małe jednostki samorządowe. Wykonano także wiele innych gestów uznania i dobrej współpracy.

Z chwilą przywrócenia Posterunku Policji w Kęsowie Wójt Gminy zobowiązuje się przekazać na jego siedzibę pomieszczenia w budynku komunalnym w Kęsowie przy ulicy Głównej 19 przy aktywnie działającej jednostce Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pomieszczenia te po przeprowadzonym remoncie, mogą być oddane do użytku funkcjonariuszom nowego posterunku do 15 września  2019 r. a to mogłoby przyczynić się do jego reaktywacji nawet w dniu 1 października 2019 roku. Obecność Policji na terenie gminy będzie ważnym środkiem oddziałującym prewencyjnie na potencjalnych przestępców, co  uwidoczni się w statystykach i przełoży się na określone skuteczne działania w kolejnych latach.

Przywrócenie Posterunku Policji w Kęsowie wpłynie pozytywnie na stan bezpieczeństwa, ładu i porządku w gminie Kęsowo.

Mając na uwadze dobro mieszkańców gminy Kęsowo wnioskujemy o przywrócenie tej instytucji na terenie gminy Kęsowo.

Niestety, mówimy o tym fakcie w czasie przeszłym, ponieważ pan radny Tomasz Linke wyraził opinię ogółu i wniósł o to, aby punkt „spadł z sesji”. Powód mógł być tylko jeden – kwestie finansowe.

Władze gminy założyły, że przyszły posterunek powinien mieć swoją siedzibę w kęsowskim pałacyku, co ma swoje uzasadnienie w tym, że współcześnie, ta służba musi zachować wymuszone z góry standardy. Aby tego dokonać potrzeba wykonania inwestycji, a jeżeli inwestycja, to ta niesie za sobą koszta. Właśnie pojawił się wstępny kosztorys, który wprawił w osłupienie radnych i właśnie dlatego postanowiono odłożyć swoją decyzję w czasie, „aby pochylić się nad problemem”. Wydaje się to ze wszech miar słuszne. Możemy spodziewać się tego, że temat powróci podczas kolejnej, siódmej sesji RG Kęsowo.

Uzbrajamy się zatem w cierpliwość.


(mrf.)

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook