13 maja 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Zagrożenie blackoutem? Komunikat dot. wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

2 min read
Powracają stare, komunistyczne czasy, które podziwiać możemy w komediach Barei? Wszystko za sprawą niewydolnej, polskiej energetyki, która z ochotą łupi swoich klientów w zamian oferując… komunikaty, poparte kolejnymi, idiotycznymi przepisami, które służą wszystkim, tylko nie klientom. Czy ta sytuacja ma nas przekonać do nonsensownej inwestycji pt. elektrownia jądrowa?
****

Komunikat 

Z dnia 9 sierpnia 2015r. w sprawie wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, podjętych działaniach i środkach w celu usunięcia zagrożenia i zapobieżenia jego negatywnym skutkom oraz o wprowadzeniu ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na polecenie OSP.
Polskie Sieci Energooszczędne S.A. pełniące funkcję operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”) na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, w związku z obniżeniem dostępnych rezerw zdolności wytwórczych poniżej niezbędnych wielkości, na podstawie art. 11c ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059 ze zm. Dalej „Ustawa”) w możliwych do przewidzenia warunkach pracy sieci, stwierdziły wystąpienie zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w rozmiarze postanowień art. 3 pkt 16d) Ustawy i z dniem 10 sierpnia o godzinie 10:00 wprowadzają ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na obszarze całego kraju.
Komunikaty radiowe określające stopień zasilania dla poszczególnych stref doby oraz obszar obowiązywania ograniczeń będą nadawane w programie 1 Polskiego Radia o godz. 7:55 i 19:55.

OSP informuje, że służby dyspozytorskie OSP we współpracy ze służbami dyspozytorskimi operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych, służbami ruchowymi wytwórców i odbiorców końcowych, podejmują na bieżąco działania ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, o której mowa w art. 11d Ustawy, w sposób powodujący, jak najmniejsze zakłócenie w funkcjonowaniu rynku energii elektrycznej i w zakresie niezbędnym do przywrócenia prawidłowego funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 19 Ustawy karze pieniężnej podlega ten kto nie przestrzega poleceń wydanych przez OSP zgodnie z art. 11d ust. 1 i 2 Ustawy.

____________________

(red.)

http://bippowiat.tuchola.pl/bip_download.php?id=15261

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook