30 października 2020

Komunikat PUP w Tucholi

3 min read

UWAGA! Komunikat dotyczący obsługi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tucholi

Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi informuje, że od dnia 01.06.2020 roku przywrócona zostaje bezpośrednia obsługa klientów urzędu.

Urząd pozostaje otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00 .

Biorąc jednak pod uwagę rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020 poz. 878) obsługa klientów prowadzona jest z pewnymi ograniczeniami:
Do urzędu klienci wpuszczani są pojedynczo. Prosimy o nieprzychodzenie z dziećmi lub osobami towarzyszącymi. Pierwszeństwo wejścia mają osoby zapisane telefonicznie do rejestracji, bądź umówione z doradcą klienta. Przypominamy o obowiązującym nakazie zakrywania ust i nosa oraz nakazie zachowywania bezpiecznego (min.2 metry) odstępu od innych osób. Dodatkowo wszyscy klienci podlegają obowiązkowej dezynfekcji rąk przy wejściu do Urzędu (płyn udostępniony jest przy wejściu głównym, w przedsionku Urzędu)

W Urzędzie bezpośrednio będzie można dokonywać czynności w następujących sprawach:
1) Rejestracji bezrobotnych – po wcześniejszym umówieniu na konkretny termin (szczegóły rejestracji elektronicznej dostępne tutaj )
2) Wsparcia przedsiębiorców w związku z epidemią wywołaną zakażeniami wirusem SARS-COV-2 działanie w ramach Tarczy Antykryzysowej (zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego):

  • niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców,  tel. 52 5590807, e-mail: asinilo@pup.tuchola.pl,
  • dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych, tel. 52 5590805, e-mail: jsobek@pup.tuchola.pl,
  • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy, tel. 52 5590805, e-mail: jsobek@pup.tuchola.pl,

3) Pośrednictwo pracy (odbiór skierowań do pracy i aktywne formy wsparcia –staże, szkolenia , prace społecznie użyteczne) oraz zawieranie umów- po uprzednim kontakcie telefonicznym : 52 5590814, 52 5590816, 52 5590818
4) zatrudniania cudzoziemców, tel. 52 5590813, e-mail: bswietlik@pup.tuchola.pl

Wizyty u doradców klienta:
Wyznaczone obowiązkowe wizyty u doradcy klienta należy zrealizować kontaktując się telefonicznie w dniu wyznaczonym w karcie wizyt-sposób ten po weryfikacji danych zastąpi osobistą wizytę w PUP w Tucholi.
Osoby, których nazwisko rozpoczyna się na litery:

  • A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, Ł, O, W, U, Ż prosimy o kontakt z doradcami klienta pod numerem 52 5590816
  • K, N, Z prosimy o kontakt z doradcami klienta pod numerem 52 5590818
  • L, M, P, R, S, Ś, T prosimy o kontakt z doradcami klienta pod numerem 52 5590814

ZASADY BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI KLIENTÓW:
w pomieszczeniu lub przy stanowiskach obsługi w tym samym czasie może przebywać 1  osoba,
– w poczekalni w tym samym czasie mogą przebywać maksymalnie 2 osoby oczekujące,

Prosimy o stosowanie się do zaleceń pracowników oraz wywieszanych komunikatów na tablicy informacyjnej Urzędu .
W miarę możliwości prosimy o załatwianie spraw w Urzędzie za pośrednictwem:

  • drogi elektronicznej:
– poprzez stronę www.praca.gov.pl,
– elektroniczną skrzynkę podawczą e-PUAP,
  •  drogi pocztowej; na adres Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi Plac Wolności 23,
        89-500 Tuchola
  • telefonicznie: Sekretariat 52 55 90 800 lub numer bezpośredni – wykaz numerów w kontaktach na stronie www. tuchola.praca.gov.pl.

Ponadto informujemy, że nadal wewnątrz budynku przy wejściu do Urzędu Pracy pozostawiamy skrzynkę podawczą. Możecie w niej Państwo umieścić  korespondencję kierowaną do naszej instytucji.


(red.)

tuchola.praca.gov.pl

Please follow and like us:

Dodaj komentarz

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook