27 lipca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

KONFERENCJA INAUGURUJĄCA REALIZACJĘ PROJEKTU „LUBIEWO – INTERNET – EDUKACJ@” (galeria i film)

3 min read

Kolejny już raz odwiedziliśmy z kamerą przepiękną wieś – Lubiewo. Właśnie oddano do użytku Dom Kultury, którego remont dobiegł końca. W odnowionych wnętrzach miała miejsce niezwykła konferencja, tak bliska tym wszystkim, którzy zdają sobie sprawę z tego, że globalna informatyzacja społeczeństw jest czymś oczywistym i nieuchronnym. Pomimo wyjątkowo niesprzyjającej aury, wszystko wypadło wzorowo.

Gmina Lubiewo otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, na realizację projektu pn. „LUBIEWO-INTERNET-EDUKACJA@”.

Projekt zakłada wyposażenie w sprzęt komputerowy i dostęp do Internetu 650 Beneficjentów Ostatecznych – gospodarstw domowych (38% ogółu gospodarstw domowych) i 14 jednostek podległych Gminie Lubiewo w ramach działań koordynacyjnych (szkoły, biblioteki, świetlice).

W ramach projektu zostanie wybudowane 49 km magistrali światłowodowych łączących wszystkie miejscowości naszej gminy. Projekt zakłada również przeprowadzenie szkoleń zwiększających umiejętności i kompetencje  uczestników projektu  w zakresie korzystania z Internetu w życiu codziennym, zawodowym oraz edukacyjnym.

Całkowita wartość projektu wynosi: 14 605 152,95 zł.

Zakładane cele ilościowe i jakościowe projektu:

 

Cele ilościowe:

 

 • –   zapewnienie technicznych możliwości dostępu do Internetu dla 650 gospodarstw(łącznie 1950 os.wykluczonych cyfrowo)w Gminie Lubiewo
 • –   udostępnienie 650 gosp.domowym i 14 jedn.podległym sprzętu niezbędnego do korzystania z Internetu
 • –   zwiększenie umiejętności 650 os.(po 1 os. z każdego gosp.domowego)w zakresie obsługi komputera z dostępem do Internetu o min.75%
 • –   uzyskanie przez 650 BO wiedzy z zakresu eksploatacji i konserwacji sprzętu IT,w tym reakcji na awarie infrastruktury dostępowej i oprogramowania
 • –   zdobycie umiejętności 650 BO w zakresie korzystania z Internetu w życiu codziennym,zawodowym,edukacji

 

      Cele jakościowe:

 

 • –   wzrost popularności metod pracy na odległość z wykorzystaniem Internetu(eUsługi)wśród grupy 650 BO zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Lubiewo(BO)
 • –   przełamanie bariery psychologicznej lęku przed użyciem komputera wśród osób w wieku +50
 • –   zwiększenie popularności technik komputerowych wśród 650 BO zamieszkujących tereny wiejskie
 • –   wzrost wiedzy i umiejętności 650 BO dzięki 1950 godz.szkoleń i eLearning dla BO zamieszkałych w Gminie Lubiewo w rozumieniu Kodeksu Cywilnego
 • –   wzrost wiedzy o negatywnych konsekwencjach wykluczenia cyfrowego wśród 650 BO z Gminy Lubiewo
 • –   wzrost popularności informatyki w grupie 650 osób objętych projektem na terenie wiejskiej Gminy Lubiewo

Gospodarstwa domowe zagrożone wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej i/lub niepełnosprawności uprawnieni do uczestnictwa w projekcie, to m.in.:

 

 • Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej.

 

 • Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych.

 

 • Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniona do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do uzyskania wsparcia we współpracy ze szkołą i/lub ośrodkami pomocy społecznej.

 

 • Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym.

 

 • Rodziny zastępcze.

 

 • Samotni rodzice.

 

Od 6 maja rozpoczęła się rekrutacja chętnych, którzy wezmą udział w projekcie.

 

 

(red.)

 

 

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook