26 listopada 2020

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

KONKURS FACEBOOKOWY – MÓWIĄCE KAMIENIE W REZERWACIE BIOSFERY BORY TUCHOLSKIE

3 min read

„Mówiące kamienie”, gdyby rzeczywiście mogły przemówić, byłoby wesoło, skoro jednak już je ustawiono, niech będzie z nich jakiś pożytek.

Powiat Tucholski zaprasza do udziału w konkursie, którego celem jest promocja wybranych przez lokalną społeczność atrakcji przyrodniczych i turystycznych oznakowanych „mówiącymi kamieniami” .

Konkurs rozgrywany jest w dwóch kategoriach: tekst opisowy i fotografia. W konkursie fotograficznym przewidziano dwie podkategorie: ilościową i jakościową. Termin zgłaszania prac upływa 30 września 2014 roku. Prace zgłoszone po tym terminie nie podlegają ocenie. Zakończenie konkursu nastąpi najpóźniej 30.10.2014r.

Zgłaszanie prac następuje poprzez platformę społecznościową www.facebook.com. Utworzenie konta jest bezpłatne.

Pierwszym krokiem niezbędnym do udziału w konkursie jest „polubienie” strony internetowej profilu„Borowiackie Szlaki” 

W kategorii „tekst opisowy” należy przygotować opis atrakcji oznakowanej „mówiącym kamieniem” i udostępnić go na stronie FB „Borowiackie Szlaki”. Opis powinien zawierać nazwę i umiejscowienie atrakcji, pozwalające na jednoznaczne jej zidentyfikowanie (preferowana jest nazwa umieszczona na „mówiącym kamieniu” dotyczącym przedmiotowej atrakcji). Długość i forma opisu jest dowolna. Celem jest zachęcenie do odwiedzenia atrakcji, do której nawiązuje „mówiący kamień”. Oceniana będzie nie tylko wartość merytoryczna opisu, ale też ciekawa forma, innowacyjne podejście do tematu.

W przypadku prac fotograficznych należy:

  1. Na własnym koncie utworzyć album ze zdjęciami zgłaszanymi do konkursu.
  2. Zamieścić w albumie osobiście wykonane pary zdjęć przedstawiające „mówiący kamień” oraz atrakcję, do której kamień nawiązuje. Opis zdjęć powinien jednoznacznie przyporządkowywać zdjęcie atrakcji do zdjęcia kamienia. Zdjęcie kamienia powinno być wykonane w sposób pozwalający na odczytanie napisu znajdującego się na nim.
  3. Każdy uczestnik może wytypować do „jakościowej” części konkursu maksymalnie trzy zdjęcia zawarte w albumie konkursowym (każde z nich wraz z przyporządkowanym mu zdjęciem „mówiącego kamienia”), identyfikując te zdjęcia poprzez wpisanie w nazwie zdjęcia dodatkowo słowa „Konkurs”.
  4. Udostępnić album zawierający zdjęcia przedstawione do konkursu na stronie FB „Borowiackie Szlaki”.
  • W konkursie fotograficznym w kategorii „ilościowej” celem jest przedstawienie jak największej ilości lokalizacji. Oceniana będzie liczba unikatowych par zdjęć (tzn. jeden kamień może być wykorzystany tylko raz), przy zachowaniu minimalnej jakości pozwalającej na identyfikację fotografowanych miejsc.
  • W konkursie fotograficznym w kategorii „jakościowej” celem jest wykonanie jak najlepszego zdjęcia atrakcji, do której nawiązuje „mówiący kamień”. Oceniana będzie jakość zdjęć atrakcji, przedstawienie jej w sposób zachęcający turystów do jej odwiedzenia. Laureaci konkursu fotograficznego w kategorii „jakościowej” zobowiązują się do przekazania organizatorom swoich prac także w wyższej rozdzielczości, umożliwiającej wydruk.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez powołaną przez Organizatora komisję konkursową. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne. Nie przewiduje się procedury odwoławczej.

W każdej kategorii przyznane zostaną po trzy nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce oraz wyróżnienia. Ilość wyróżnień uzależniona jest od budżetu konkursu oraz od jakości prac konkursowych. W konkursie fotograficznym w kategorii „jakościowej” przyznana zostanie również nagroda publiczności dla zdjęcia, które otrzyma najwięcej „polubień” na portalu. W konkursie na najlepszy teks opisowy przyznana zostanie także nagroda publiczności za najwięcej „polubień” na portalu.

Laureaci konkursu zostaną poinformowani o wynikach i sposobie odbioru nagród i wyróżnień poprzez portal „Facebook”.

Odbiór nagród będzie możliwy w siedzibie Organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania nadesłanych prac do celów związanych z ochroną przyrody, edukacją ekologiczną i promocją postaw ekologicznych, jak też promocji konkursu w mediach.

Uczestnicy konkursu poprzez udział w konkursie zgadzają się na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku do celów promocji konkursu.

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Nagrody w konkursie dofinansowane są ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Organizatorem konkursu jest Powiat Tucholski, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola, mail promocja@tuchola.pl, tel. 52-55 90 738 .

Regulamin w formacie pdf

__________________________

(red.)

Źródło 

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook