28 stycznia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

KONKURS NA PLAKAT Z OKAZJI POWIATOWEGO DNIA DZIECKA

3 min read

Zapraszamy do udziału w konkursie na plakat promujący Powiatowy Dzień Dziecka. Impreza odbędzie się 31 maja 2014 r. w godzinach 15.00 – 18.00 na terenie Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych oraz Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi.

Wyróżnijcie się kreatywnością i wygrywajcie! Na zdobywców 3 pierwszych miejsc czekają atrakcyjne nagrody, natomiast wszystkie prace zaprezentowane będą w sali zabaw dla dzieci Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi. Nagrody wręczone zostaną podczas obchodów Powiatowego Dnia Dziecka.

Zasady

–    Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku do 7 lat.

–     Zadaniem konkursowym jest wykonanie plakatu za pomocą kredek lub farb o formacie A3 promującego Powiatowy Dzień Dziecka.

–    Podpisane prace wraz z kartą zgłoszeniową można zgłaszać w terminie do 9 maja 2014 r. do godziny 12.00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Pocztowa 7, 89- 500 Tuchola osobiście lub drogą pocztową.

–      Karta zgłoszeniowa oraz regulamin konkursu dostępny jest na stronach www.pcpr.tuchola.pl oraz www.powiat.tuchola.pl

–      Ogłoszenie wyników nastąpi 12 maja 2014 r. do godziny 15.00 na stronach internetowych www.pcpr.tuchola.pl oraz www.powiat.tuchola.pl  

REGULAMIN KONKURSU

PLAKAT NA POWIATOWY DZIEŃ DZIECKA 

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs na plakat pod nazwą „Plakat na Powiatowy Dzień Dziecka, zwanym dalej Konkursem.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Organizatorem Konkursu jest Powiat Tucholski wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi.
 2. Patronat nad Konkursem sprawuje Starosta Tucholski.
 3. Zasady Konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
 4. Dostarczenie lub przesłanie prac na Konkurs jest równoznaczne z poddaniem
  się uczestnika procedurze regulaminowej Konkursu.
 5. Udział w Konkursie jest wolny od wszelkich opłat.

II MIEJSCE I CZAS TRWANIA KONKURSU:

 1. Prace można zgłaszać w terminie do 9 maja 2014 r. do godziny 12.00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89 – 500 Tuchola osobiście
  lub drogą pocztową.
 2. Wraz z pracą należy złożyć kartę zgłoszeniową podpisaną przez rodzica lub opiekuna, którą można pobrać na stronach internetowych www.pcpr.tuchola.pl oraz www.powiat.tuchola.pl bądź w siedzibie PCPR.
 3. Ogłoszenie wyników nastąpi 12 maja 2014 r. do godziny 15.00 na stronach internetowych www.pcpr.tuchola.pl oraz www.powiat.tuchola.pl

III WARUNKI UCZESTNICTWA, ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU:

 1. Konkurs ma charakter powiatowy i jest skierowany do dzieci w wieku do lat 7.
 2. Praca powinna być wykonana indywidualnie.
 3. Zadaniem konkursowym jest wykonanie plakatu za pomocą kredek lub farb o formacie A3 promującego Powiatowy Dzień Dziecka.
 4. Zgłoszenie do konkursu nastepuje poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej przez rodzica lub opiekuna dziecka. W karcie zgłoszeniowej należy podać: imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, adres zamieszkania.
 5. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby współpracujące z Organizatorami i/ lub członkowie ich najbliższych rodzin.
 6. Zgłaszane do konkursu prace należy podpisać na odwrocie:

Imię i nazwisko dziecka, wiek.

IV NAGRODY:

 1. Oceny prac i podziału nagród dokona Jury w terminie do 12.05.2014 r. Decyzje Jury
  są ostateczne.
 2. Jury składać się będzie z osób wskazanych przez Organizatora.
 3. Kryterium wyboru zgłoszonych do Konkursu prac będzie:

– Pomysł;

– Walory artystyczne.

4. Laureat pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca w Konkursie otrzyma nagrodę.

V PUBLIKOWANIE PRAC:

 1. Zgłoszenie pracy do Konkursu oznacza wyrażenie zgody na jego nieodpłatne wykorzystywanie do promocji Powiatu Tucholskiego. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania prac zgłoszonych do Konkursu, umieszczania ich na stronach internetowych, w mediach i wykorzystania ich w innej formie podając dane autora (imię i nazwisko).
 2. Wszystkie zgłoszone do konkursu prace będą zaprezentowane podczas Powiatowego Dnia Dziecka.

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane.
 2. Decyzje Komisji są ostateczne.
 3. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
 4. Informacji dotyczących Konkursu udziela:

Anna Toby/Alina Kowalska – Wamka

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

e-mail: pcprtuchola@wp.pl

tel. (052) 559 20 18

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA
DO KONKURSU – PLAKAT NA POWIATOWY DZIEŃ DZIECKA

 

 1. 1.      DANE UCZESTNIKA KONKURSU:

Imię i nazwisko dziecka:

…………………………………………………………………………………………………

Miejsce zamieszkania:

…………………………………………………………………………………………………

Wiek: …………………….

 

Kontakt:

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna: …………………………………………………………

Telefon: ……………………………………………..

e-mail: ………………………………………………

 

 

 

……………………………………

Podpis rodzica/opiekuna

______________

(red.)

Materiały: PCPR Tuchola

 

 

 

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook