czw. Cze 4th, 2020

Konkurs. Zabytek Zadbany 2020

1 min read

@tokis.pl

Narodowy Instytut Dziedzictwa informuje o kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu „Zabytek Zadbany 2020”, który jest skierowany jest do tych właścicieli obiektów zabytkowych, którzy opiekę nad nimi sprawują w sposób wzorowy i godny propagowania.

Zabytek Zadbany 2020

Konkurs ma na celu promocję właściwej opieki nad zabytkami – prowadzonych prac badawczych, konserwatorskich, rewaloryzacyjnych i adaptacyjnych, a także systematycznych działań na rzecz właściwego utrzymania zabytków. Nadzór nad przedsięwzięciem, w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, sprawuje Generalny Konserwator Zabytków.

Konkurs ma charakter otwarty i nieodpłatny, adresowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych. Zgłoszeń obiektów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych mogą dokonywać ich właściciele, posiadacze i zarządcy, a także Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków lub konserwatorzy samorządowi oraz kierownicy delegatur Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków. Procedury konkursowe prowadzi Narodowy Instytut Dziedzictwa; sekretariat konkursu – NID Oddział Terenowy w Olsztynie.

Termin składania wniosków to 31 stycznia 2020 r., a szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć  na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa  www.nid.pl  (w zakładce „Dla właścicieli i zarządców” / „Zabytek Zadbany”).


(red.)

gov.pl