27 stycznia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Konkursy na dyrektorów szkół w Tucholi

2 min read

Ogłoszono konkursy na stanowiska dyrektorów w Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Podstawowej nr 5 w Tucholi.

Poniżej zamieszczamy stosowne zarządzenia.

Zarządzenie Nr 120-25/17

Burmistrza Tucholi

z dnia 27 marca 2017r.

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora

Szkoły Podstawowej nr 5 w Tucholi, ul. Świecka 105, 89-500 Tuchola.

Na podstawie  art. 36a ust. 1 i 2 w związku z  art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz.1943 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2010 r. Nr 60, poz.373 z późn. zm.),

zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Tucholi.

§ 2. Treść ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Zarządzenia nr 120/25/17 Burmistrza Tucholi

 

Zarządzenie Nr 120-26/17

Burmistrza Tucholi

z dnia 27 marca 2017r.

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 2 w Tucholi, ul. Piastowska 23, 89-501 Tuchola.

Na podstawie  art. 36a ust. 1 i 2 w związku z  art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz.1943 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2010r. Nr 60, poz.373 z późn. zm.),

zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Tucholi.

§ 2. Treść ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Zarządzenia nr 120/26/17 Burmistrza Tucholi


(red.)

tuchola.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook