30 lipca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Konsultacje z bardzo licznym udziałem, czyli wszystko o programie „RODZINA 500 PLUS”

2 min read

W poniedziałek 18 stycznia w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim odbyły się konsultacje do rządowego programu „RODZINA 500 PLUS” z udziałem ponad 160 osób z całego regionu.

W spotkaniu uczestniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marcin Zieleniecki, posłowie na Sejm RP: Ewa KozaneckaTomasz Latos, Iwona Michałek, senator RP Jan Rulewski, wojewoda kujawsko-pomorskiMikołaj Bogdanowicz, wicewojewoda kujawsko-pomorski Józef Ramlau, a także przedstawiciele: Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, powiatowych urzędów pracy, regionalnych ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej, organizacji pożytku publicznego, organizacji pozarządowych oraz organizacji pracowników i pracodawców. Łącznie w konsultacjach wzięło udział około 160 gości.

Minister Marcin Zieleniecki zaprezentował główne założenia programu „RODZINA 500 PLUS”. Wyjaśnił, że celem projektowanej ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci jest udzielenie pomocy finansowej rodzinom w postaci świadczenia wychowawczego oraz przeciwdziałanie spadkowi demograficznemu w Polsce. Proponowane rozwiązanie ma na celu zmniejszenie obciążenia finansowego rodzin w związku z wychowaniem dzieci do 18. roku życia, a także pobudzenie rozwoju demograficznego kraju.

Uczestnicy spotkania zgłosili szereg uwag dotyczących projektowanych zmian, między innymi na temat kwestii wliczania przyznanego świadczenia do dochodu, kosztów obsługi programu, przyznawania świadczeń dla rodzin, w których jedno z dzieci przekroczy 18 lat, sytuacji rodzin rozbitych, osób niebędących rodzicami, sprawujących opiekę na podstawie wyroku sądu, itd.

Minister poprosił, aby uwagi przekazywane były również na adres Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa lub e-mail: rodzina500plus@kprm.gov.pl .

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

________________

bydgoszcz.uw.gov.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook