13 maja 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Konsultują strategię polityki społecznej

2 min read
Samorząd województwa zaprasza jednostki samorządu terytorialnego oraz partnerów społecznych i gospodarczych do zgłaszania uwag, opinii i wniosków do projektu Strategii Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020. Konsultacje potrwają do 8 lipca.
 
Strategia Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020 określa kierunki rozwoju regionu w zakresie polityki społecznej. Celem działań podejmowanych w ramach realizacji strategii będzie m. in. włączenie społeczne osób i rodzin wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dokument zakłada realizację celów strategicznych wpisanych w Strategię  Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020 (Aktywne społeczeństwo i sprawne usługi oraz Sprawne zarządzanie).

W ramach obu dokumentów przewidziana została realizacja działań adresowanych do różnych grup odbiorców: na rzecz rodzin, osób starszych i niepełnosprawnych, osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w obszarach wzmacniania kapitału społecznego, ekonomii społecznej, edukacji, współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną.

Konsultacje trwają od 1 czerwca do 8 lipca w formie przyjmowania opinii, uwag, propozycji:

  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres:

strategia@rcrs.pl

  • pocztą tradycyjną na adres: Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu,

ul. Słowackiego 114, 87 – 100 Toruń lub osobiście poprzez złożenie formularza uwag w kancelarii RCRS.

_________________________________

(red.)
Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego
kujawsko-pomorskie.pl
Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook