30 listopada 2020

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

„Kooperacja – efektywna i skuteczna” , bo za 11 977 479,39 złotych! Takie cuda? Tylko u nas!

4 min read

Unijne projekty…, można o nich pisać elaboraty już dzisiaj, kiedyś trafią do podręczników, jako przykład marnowania obywatelskich pieniędzy. Przyjrzyjmy się jednemu z takich dziwolągów, który skupia wokół siebie Powiatowe Grupy Decydentów. Brzmi dość imperialnie? Raczej głupio.

Zacznijmy od końca. Tradycyjnie w piątek otrzymaliśmy okrojoną o brak miejsca zdarzenia i czasu, niepełną informację o tym, co w przyszłym tygodniu porabiał będzie nieszczęsny Zarząd jeszcze bardziej nieszczęsnego Powiatu Tucholskiego. Nie ma tego zbyt wiele, ale jedna wiadomość przykuła uwagę.

28 lutego 2019 r. czwartek  – Posiedzenie Powiatowej Grupy Decydentów dla Powiatu Tucholskiego – Gostycyn

Tak, to nie jest przejęzyczenie, oficjalnie mamy decydentów, zabrzmiało dość złowrogo? Sprawdźmy z czym mamy do czynienia. Po pierwsze w informacji do mediów jest nieścisłość. Posiedzenie nie odbędzie się gdzieś tam w Gostycynie, a w Hotelu Piła Młyn. Nie ma najmniejszej wzmianki o tym, że mamy do czynienia z zaproszeniem Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu do wzięcia udziału w spotkaniu Powiatowej Grupy Decydentów dla powiatu tucholskiego. To nie wszystko, bo spotkanie poprowadzi jakiś enigmatyczny przedstawiciel Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, bo właśnie zacna uczelnia jest partnerem naukowego projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”.

Kooperacja – efektywna i skuteczna? A cóż to za diabeł?

Dobrze, dla wielu osób będzie to nowość, ale projekt już kilka lat istnieje, ku radości sztabu urzędników, którzy mają zajęcie na kilka lat, wszak głównie o to chodzi w tym nieszczęsnym eurokołchozie.

Województwo Kujawsko-Pomorskie reprezentowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu podpisało umowę o dofinansowanie projektu pt. „Kooperacja – efektywna i skuteczna” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt  realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu wraz z 6 partnerami:

 • Województwem Lubuskim/Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze
 • Województwem Pomorskim/Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Gdańsku
 • Województwem Warmińsko-Mazurskim/Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Olsztynie
 • Województwem Wielkopolskim/Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu
 • Województwem Zachodniopomorskim/ Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Szczecinie
 • Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych dla gmin miejsko-wiejskich w ramach Makroregionu II obejmującego województwa zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie i lubuskie do 31.03.2021 r.

Grupą docelową/ostatecznymi odbiorcami wsparcia, zgodnie z zapisami SZOOP PO WER 2014-2020, będą podmioty polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa, zwłaszcza instytucje rynku pracy, instytucje systemu oświaty, jednostki systemu ochrony zdrowia, sądownictwo, policja. Będą to podmioty istotne z punktu widzenia strategicznego podejścia do przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu z terenu 20 powiatów i 30 gmin miejsko-wiejskich o zróżnicowanej wielkości działających na obszarze Makroregionu II.

Projekt przyczyni się do realizacji celu szczegółowego nr 2 PO WER: Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego poprzez utworzenie modelu kooperacji/sieci współpracy podmiotów instytucji pomocy i integracji społecznej z podmiotami innych polityk sektorowych jak: edukacja, zdrowie, kultura, sport, sądownictwo i policja i wprowadzenie nowego profilu usług opartego o wzajemną współpracę i wykorzystanie potencjału tych instytucji w działaniach na rzecz włączenia społecznego osób/rodzin. Model polegający na wypracowaniu i wzmocnieniu mechanizmów współpracy różnych podmiotów ma doprowadzić w konsekwencji do komplementarnego podejścia do świadczenia usług na rzecz włączenia społecznego.

W wyniku podjętych działań w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, zostaną osiągnięte następujące efekty:

 • wypracowany zostanie model kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych
 • przeprowadzone zostanie pilotażowe wdrożenie wypracowanego modelu kooperacji na terenie 50 jednostek samorządu terytorialnego,
 •  288 podmiotów podejmie współpracę na rzecz opracowania modelu kooperacji
 • 100 pracowników socjalnych zostanie objętych wsparciem w formie coachingu indywidualnego i grupowego
 • wypracowany zostanie raport obejmujący podsumowanie efektów pilotażu modelu dla gmin miejsko-wiejskich w celu rekomendowania ich do stosowania na obszarze całego kraju.

Wartość projektu: 11 977 479,39 zł. Wkład Funduszy Europejskich: 10 094 619,62 zł. Okres realizacji projektu: 01.04.2018 r. – 31.03.2021 r.

A co z tego miał będzie zwyczajny obywatel?

Dobre samopoczucie,

podobnie jak będą je mieli ci wszyscy, którzy przyłączą się do projektu, wszak spotkania, sympozja w atrakcyjnych miejscach, przy suto zastawionym stole, każdemu dobrze się kojarzą, zwłaszcza, że jest taka góra pozornie niczyich pieniędzy do zmarnowania.

Opracowanie modelu kooperacji, wsparcie w formie coachingu, jakby nie można było tego samego pojęcia zinterpretować w języku polskim.

Mętne założenia, jeszcze bardziej cele, zmarnowany czas naszych samorządowców i nasze pieniądze. Powody do radości ma wyłącznie właściciel prywatnego biznesu w Pile. Ciekawi tylko, kto zarekomendował gościom ten sympatyczny lokal, a może to tylko przypadek?

A, prawda, takich w tym kraju nie ma. Miłej zabawy!


(mrf.)

Źródła: własne

rops.torun.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook