sob. Lip 4th, 2020

Kujawy Pomorze Film Office – zapraszamy filmowców

2 min read

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego uruchomił Kujawy Pomorze Film Office – punkt kontaktowy dla twórców i producentów, zainteresowanych realizacją produkcji filmowych na terenie naszego województwa. Biuro służy szeroką pomocą – od wskazania miejsc, w których można ulokować filmową narrację, po uzyskanie zgód np. na zamknięcie odcinka drogi na potrzeby filmowców.

– Film to jedna z najbardziej nośnych form promocji, dlatego nasz region kilka lat temu z powodzeniem zadebiutował na rynku produkcji filmowej i telewizyjnej tworząc fundusz filmowy wykorzystujący lokowanie produktów jako narzędzie kreatywnej promocji marek. Teraz, gdy uruchomiliśmy biuro wsparcia dla twórców i ekip realizatorskich, jesteśmy krok dalej. Jestem przekonany, że tym sposobem z przekazem o regionie trafimy do naprawdę szerokiego spectrum odbiorców. Chodzi nam także o impuls dla lokalnego środowiska filmowego – bo film to przecież przemysł i biznes

– podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Na zlecenie samorządu województwa Kujawy Pomorze Film Office prowadzi fundacja Biuro Kultury, która z powodzeniem organizuje doroczny Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tofifest w Toruniu i dobrze porusza się w środowiskach filmowców i producentów. Operator został wybrany właśnie ze względu na dorobek i doświadczenie w tego typu działalności.

Wcześniej, także we współpracy z Biurem Kultury, stworzyliśmy witrynę internetową „Kujawsko-pomorska trasa filmowa” poświęconą filmowemu dziedzictwu województwa (www.film.kujawsko-pomorskie.pl ) i wydaliśmy album „Filmowe Kujawsko-Pomorskie” (w całości dostępny w wersji elektronicznej na stronie www.issuu.com/kujawsko-pomorskie).

Zasadniczym zadaniem Kujawy Pomorze Film Office jest szeroko rozumiana pomoc twórcom i producentom filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych, a także wsparcie przy realizacji projektów dotyczących programów telewizyjnych, spotów reklamowych, wideoklipów i wszelkich innych form produkcji audiowizualnej, w trakcie planowania i realizacji zdjęć na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Biuro pomaga w uzyskiwaniu zezwoleń i zgód na kręcenie materiału filmowego w lokacjach publicznych na terenie całego regionu. Koordynuje też kontakty z właścicielami obiektów, służbami, lokalnymi mediami, firmami związanymi z rynkiem audiowizualnym i urzędami na terenie województwa.

Celem jest popularyzacja Kujaw i Pomorza jako idealnego miejsca do realizacji obrazów i stworzenie optymalnych warunków dla ekip filmowych pracujących w naszym województwie.

Pod adresem www.film.kujawsko-pomorskie.pl zostanie wkrótce umieszczona opracowywana obecnie w biurze baza lokacji – otwarty katalog miejsc, do których zapraszamy filmowców. Województwo kujawsko-pomorskie to region wielkokulturowy, różnorodny architektonicznie i przyrodniczo, pełen niemal dziewiczych okolic i ciekawych plenerów.

Kontakt do Kujawy Pomorze Film Office


kujawsko-pomorskie.pl