pon. Maj 25th, 2020

Kupiłeś auto? Przeczytaj! Zmiany w nabyciu lub zbyciu pojazdu

1 min read

Starosta Tucholski informuje, że od 1 stycznia 2020 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące nałożenia kar finansowych w wysokości od 200 do 1000 zł za nie zarejestrowanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej używanego pojazdu sprowadzonego z państwa członkowskiego Unii Europejskiej w terminie 30 dni od dnia  jego sprowadzenia lub nie zawiadomieniu Starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od daty jego nabycia / zbycia.

Kto będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z państwa członkowskiego Unii Europejskiej nie zarejestruje go na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od jego sprowadzenia,   podlega karze pieniężnej w wysokości od 200  do 1000 zł.

Kto będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie zawiadamia Starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł. 


(red.)