29 listopada 2020

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Kwalifikacja Wojskowa 2019

3 min read

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI oraz MINISTER OBRONY NARODOWEJ w Rozporządzeniu z dnia 04 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. (Dz.U. z 2018 r, poz. 1982) ustalili czas trwania kwalifikacji wojskowej na okres od dnia 04 lutego do dnia 26 kwietnia 2019 r.

Termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej na terytorium państwa wyznaczono na dzień 18 stycznia 2019 r.

  KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ PODLEGAJĄ:

  1. Mężczyźni urodzeni w 2000 roku;
  2. Mężczyźni urodzeni w latach 1995-1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  3. Osoby urodzone w latach 1998 – 1999, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
  4. Kobiety urodzone w latach 1995-2000 posiadające kwalifikacje przydatne do czynej służby wojskowej lub kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub na uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będace studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 944);
  5. Osoby , które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.

!!! Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu wojewody !!!

Osoba stająca do kwalifikacji wojskowej zobowiązana jest przedstawić:

 

Brak aktualnej fotografii o wymiarach 3×4 bez nakrycia głowy uniemożliwia wydanie książeczki wojskowej, a tym samym skutkuje nie ukończeniem kwalifikacji wojskowej

 Schemat przebiegu kwalifikacji wojskowej

 

POWIATOWE KOMISJE LEKARSKIE

Zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Kujawsko–Pomorskiego w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej i Powiatowych Komisji Lekarskich oraz określenia ich siedzib informujemy, że na terenie administrowanym przez WKU w Bydgoszczy funkcjonować będą następujące Powiatowe Komisje Lekarskie:

 

Powiatowa Komisja Lekarska nr 1  i nr 2 w Bydgoszczy
Adres: Bydgoszcz, ul. Gdańska 163, Kompleks Sportowy „Zawisza” (budynek główny stadionu)
Termin pracy komisji lekarskiej: od 11.02. do 05.04.2019 r.
Zasięg działania Komisji: miasto Bydgoszcz

Powiatowa Komisja Lekarska w Nakle nad Notecią
Adres: Nakło nad Notecią, ul. Dąbrowskiego 50
Termin pracy komisji lekarskiej: od 04.02. do 27.02.2019 r.
Zasięg działania Komisji: miasta i gminy – Kcynia, Nakło nad Notecią, Szubin, gminy – Sadki, Mrocza

Powiatowa Komisja Lekarska w Bydgoszczy
Adres: Bydgoszcz, ul. Gdańska 163, Kompleks Sportowy „Zawisza” (budynek główny stadionu)
Termin pracy komisji lekarskiej: od 11.03. do 23.04.2019 r.
Zasięg działania Komisji:miasta i gminy – Koronowo, Solec Kujawski, gminy – Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, Nowa Wieś Wielka, Osielsko, Sicienko

 

Powiatowa Komisja Lekarska w Tucholi
Adres: Tuchola, ul. Pocztowa 7b
Termin pracy komisji lekarskiej: od 02.04. do 25.04.2019 r.
Zasięg działania Komisji: miasto i gmina – Tuchola, gminy – Cekcyn, Gostycyn, Kęsowo, Lubiewo, Śliwice

 

Powiatowa Komisja Lekarska w Sępólnie Krajeńskim
Adres: Sępólno Krajeńskie, ul. Hallera 8, D.Z. „ARONIA”
Termin pracy komisji lekarskiej: od 11.03. do 25.03.2019 r.
Zasięg działania Komisji: miasta i gminy – Kamień Krajeński, Sępólno Krajeńskie, Więcbork, gmina – Sośno

 

PODSTAWA PRAWNA:

 

  • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz.U.2018.1459 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz.U. z 2017 r, poz. 1980)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 04 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej  w  2019 r. (Dz.U. z 2018 r, poz. 1982)

(red.)

wkubydgoszcz.wp.mil.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook