31 października 2020

LI sesja Rady Miejskiej w Tucholi

2 min read

21 czerwca 2018r. – czwartek –  w sali 203 Urzędu Miejskiego, pl. Zamkowy 1 odbędzie się LI sesja Rady Miejskiej w Tucholi.

Początek sesji o godz. 900

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza  sesji.
4. Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Miejskiej.
5. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje z L sesji Rady Miejskiej.
6. Informacja o pracy Burmistrza Tucholi.
7. Składanie wniosków i interpelacji.
8. Informacja o stanie środowiska w Gminie Tuchola.
9. Sprawozdanie z realizacji „Programu Ochrony Zdrowia dla mieszkańców Gminy Tuchola na lata 2017 – 2021” za rok 2017, w tym sprawozdania z realizacji polityki zdrowotnej tj.:
– „Programu szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka tj. osób w wieku od 65 lat, na lata 2017 – 2021”;
– „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Tuchola na lata 2017 – 2021”;
– „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokomw województwie kujawsko-pomorskim”.
Dodatkowy materiał:
– Informacja dotycząca działalności „Miejskiego Centrum Lekarskiego” Sp. z o.o. w Tucholi z zakresu opieki zdrowotnej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Tuchola oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Tuchola miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki oznaczonej nr 1664 położonej w Tucholi przy ul. Plaskosz.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+”.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tuchola”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ceny za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych.
15. Podjęcia uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Tuchola dla gminnych spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Tucholi.
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2018 rok.
18. Wolne wnioski.
19. Udzielanie odpowiedzi na wnioski i interpelacje zgłoszone podczas sesji.
20. Sprawy bieżące.
21. Zakończenie.

 

Załączniki

materiały na 51. sesję.pdf


(red.)

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook