30 lipca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

LIST OTWARTY w sprawie zniesienia opłat za badania materiału siewnego na zawartość GMO

3 min read

LOGOMinister Rolnictwa i Rozwoju WsiSzanowny Panie Ministrze,

wskutek wykreślenia z ustawy o nasiennictwiezapisów o zakazach wprowadzenia do obrotu i wpisu do krajowego rejestru odmian roślin genetycznie zmodyfikowanych oraz z powodu opóźnionego wprowadzenia przez Rząd RP rozporządzenia o zakazie upraw transgenicznej kukurydzy i ziemniaka, istnieje duże prawdopodobieństwo, że większość rolników kupiło materiał siewny wcześniej.

Istnieje również duże prawdopodobieństwo, że do znacznej grupy rolników nie dotarła informacja o możliwości wykonania nieodpłatnych badań materiału siewnego na zawartość GMO w wyznaczonym przez Pana terminie do końca kwietnia 2013 r.

W dodatku tegoroczne opóźnienie terminów wysiewów odmian jarych roślin uprawnych spowoduje, że większy udział w zasiewach będą stanowiły rośliny, których wysiew odbywa się w terminach późniejszych. Z pewnością wielu rolników zrezygnuje z wysiewu zbóż jarych wymagających wczesnych terminów siewu na rzecz roślin takich, jak kukurydza.

W związku z tym, domagamy się:

całkowitego zniesienia opłat za badania materiału siewnego na zawartość GMO w Centralnym Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
podania poniższej informacji dla rolników w telewizji publicznej – CODZIENNIE DO ZAKOŃCZENIA SEZONU WIOSENNEGO SIEWU, w głównym wydaniu Wiadomości lub np. przed informacjami o pogodzie.

W naszym głębokim przekonaniu niesprawiedliwym jest obciążanie rolników procedurami sprawdzania materiału siewnego i dodatkowo żądanie od nich ponoszenia opłat za badania na potencjalne skażenie materiałem GMO, który decyzją Rządu, Sejmu i Prezydenta został dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej.

Polscy rolnicy mają prawo do ochrony podstawowych atrybutów swojej własności rolnej jakim jest prawo do pracy na nieskażonej ziemi i stosowania bezpiecznegomateriału siewnego kontrolowanego przez Służby Państwowe, a obowiązkiem Rządu jest ochrona tych wartości.

To nie rolnicy, lecz Pana Ministerstwo powinno skutecznie kontrolować nasze pola przed napływem roślin GMO, a koszty związane z tą kontrolą powinny obciążać importerów materiału siewnego.

UWAGA ROLNICY!

NIE KUPUJCIE I NIE WYSIEWAJCIE ZAKAZANEGO MATERIAŁU SIEWNEGO, PONIEWAŻ OD 28.02.2013 r. OBOWIĄZUJĄ W POLSCE:

NOWA USTAWA O NASIENNICTWIE, ZGODNIE Z KTÓRĄ NA RYNKU DOSTĘPNE SĄ W SPRZEDAŻY NASIONA GMO,

ROZPORZĄDZENIA WPROWADZAJACE ZAKAZ STOSOWANIA MATERIAŁU SIEWNEGO KUKURYDZY MON 810 I ZIEMNIAKA AMFLORA, KTÓRE NIE ZAPEWNIAJĄ WAM OCHRONY PRZED NIEŚWIADOMYM ZAKUPEM ZIARNA I SADZENIAKÓW ROŚLIN GENETYCZNIE ZMODYFIKOWANYCH, ZAWIERAJĄCYCH GENY SZKODLIWE DLAZDROWIA I ŚRODOWISKA.

ROLNICY!

KONTAKTUJCIE SIĘ Z LOKALNYMI SŁUŻBAMI ROLNYMI I ZBADAJCIE ZAKUPIONY MATERIAŁ SIEWNY. ŻĄDAJCIE KONTROLI MATERIAŁU SIEWNEGO U IMPORTERÓW, ŻĄDAJCIE BEZPŁATNYCH BADAŃ PRÓBEK POBIERANYCH NA WASZYCH POLACH I NA POLACH SĄSIADÓW.

Z poważaniem,

w imieniu Koalicji „POLSKA WOLNA OD GMO”, która reprezentuje obecnie ponad 400 członków instytucjonalnych i indywidualnych:

  • Edyta Jaroszewska-Nowak – rolniczka,
  • Ekoland o/Zachodniopomorski,
  • Jadwiga Łopata – laureatka Nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel),
  • dr inż. Roman Andrzej Śniady,
  • Paweł Połanecki – niezależny ekspert,
  • Anna Szmelcer – Przewodnicząca Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO,
  • Anna Bednarek – rolniczka, góralka,
  • BEST PROEKO,
  • Sir Julian Rose – Prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC

(red.)

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook