29 lipca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

List Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do władz samorządowych województwa

2 min read

Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz zwrócił się do samorządów województwa kujawsko-pomorskiego z listem w sprawie udzielenia pomocy 177 osobom pochodzenia polskiego ewakuowanym ze wschodniej Ukrainy.

W liście czytamy:
Szanowni Państwo,

w związku z przeprowadzoną przez Rząd Polski w dniu 23 listopada 2015 r. ewakuacją grupy 177 osób polskiego pochodzenia ze wschodniej Ukrainy zwracam się do Państwa z apelem o zaangażowanie i pomoc w stworzeniu warunków do osiedlenia się ww. Rodaków w naszym kraju.

Mając na uwadze ciężką sytuację życiową ewakuowanych osób, których zdrowie i bezpieczeństwo było zagrożone ze względu na trwający na Ukrainie konflikt zbrojny, zwracam się do Państwa z prośbą o udzielenie wsparcia, a w szczególności o pomoc w znalezieniu miejsc pracy oraz mieszkań ewakuowanym osobom. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji jest otwarte na wszelkie formy współpracy z instytucjami i osobami, które chciałyby włączyć się w pomoc dla osób polskiego pochodzenia ze wschodniej Ukrainy.

W przypadku podjęcia działań w zakresie pomocy naszym Rodakom proszę o przesłanie informacji do dnia 29.01.2016 r. na adres Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczywsoc_sekretariat@bydgoszcz.uw.gov.pl oraz do Banku Ofert prowadzonego przez Departament Obywatelstwa i Repatriacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – repatriacja@msw.gov.pl, gdzie gromadzone są informacje o wszelkich formach pomocy dla ww. osób.

Osoby polskiego pochodzenia, które przyjechały z Mariupola i okolic zamieszkały w dwóch ośrodkach: w Łańsku i Rybakach ( ośrodki Caritas Polska ). Zostały objęte programem adaptacyjnym jak grupa ewakuowana w styczniu br. z Donbasu.

Przez okres 6 miesięcy będą miały zapewniony pobyt w ośrodkach i całodzienne wyżywienie. Zaplanowano, że w tym czasie ewakuowani przejdą aklimatyzację, nauczą się języka i przygotują do osiedlenia w Polsce.

W tym pierwszym etapie będą również załatwiane wszystkie sprawy formalno-prawne związane z pobytem w Polsce. Sprawy dotyczące legalizacji pobytu cudzoziemców prowadzi zgodnie z właściwością wojewoda kujawsko-pomorski.

Więcej informacji tutaj

_________________________

bydgoszcz.uw.gov.pl

Fot. TOKiS – PRESS

 

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook