czw. Lip 16th, 2020

Lubiewo się zmienia…

1 min read

Podobnie jak i inne miejscowości, Lubiewo się zmienia. Realizowane inwestycje i te już istniejące, przyciągają uwagę tokisa na tyle, że monitoruje je od samego początku. Dzisiaj ciąg dalszy.

Na pierwszy ogień idzie sprawa budowy ronda i częściowa naprawa sąsiadującym z nim ulic. Prace postępują i rzeczywiście, jest szansa, że terminy zostaną dotrzymane.

Zaawansowane są również prace nad wybudowaniem targowiska w centrum wsi. Dobiega końca budowa budynku, jak również widoczne są ułożone instalacje. Z rozmowy z pracownikami wynika, że i w tym przypadku prace postępują zgodnie z planem.

W dobrym stanie znajdują się istniejące już instalacje w postaci skweru, który służy mieszkańcom w imprezach plenerowych i nie tylko. Dzisiaj właśnie trwały tam prace pielęgnacyjne i porządkowe.


(red.)