24 listopada 2020

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

LVIII sesja Rady Miejskiej w Tucholi

2 min read

16 listopada 2018r. – piątek –  w sali 203 Urzędu Miejskiego, pl. Zamkowy 1 odbędzie się LVIII sesja Rady Miejskiej w Tucholi.

 Początek sesji o godz. 900

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór sekretarza  sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miejskiej.
 5. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje z 57. sesji Rady Miejskiej.
 6. Informacja o pracy Burmistrza Tucholi.
 7. Składanie wniosków i interpelacji.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia obowiązującej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego w 2019 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku na terenie Gminy Tuchola.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
14. Podjęcie uchwały w sprawieoceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tuchola oraz obowiązujących planów miejscowych dla terenu gminy Tuchola za okres od 1.09.2011 r. do 31.08.2018 r.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2018 rok.
16. Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową.
17. Informacja o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach związanych z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
18. Informacja o realizacji inwestycji w Gminie Tuchola.
19. Wolne wnioski.
20. Udzielanie odpowiedzi na wnioski i interpelacje zgłoszone podczas sesji.
21. Sprawy bieżące.
22. Zakończenie.                                  

LVIII sesja 16.11.2018 r..pdf

Data: 2018-11-07 08:53:04 Rozmiar: 33.06M Format: .pdf Pobierz


(red.)

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook