30 lipca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

„Maluch+” 2018

3 min read

450 milionów złotych w kolejnej edycji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Maluch+” 2018. O zmianach i terminach zgłaszania ofert do programu mówili na dzisiejszej konferencji prasowej w Urzędzie Wojewódzkim wicewojewoda Józef Ramlau i dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Dorota Hass.

Rządowy program „Maluch+” 2018 jest kontynuacją programu „Maluch”, który funkcjonował przez ubiegły rok.  W tej edycji przeznaczono na niego 450 mln zł, czyli o 300 mln zł więcej niż w 2017 roku. Jak powiedział dziennikarzom wicewojewoda Józef Ramlau, jest to próba wyjścia naprzeciw rodzicom, którzy również dzięki programowi „Rodzina 500+” podejmują decyzję o rodzicielstwie.

Opieka nad małymi dziećmi w kraju nie wygląda najlepiej. Około 70% samorządów nie posiada obecnie żadnej instytucji opieki nad małym dzieckiem. Jedynie w 30% większych miejskich samorządów takie instytucje istnieją i obejmują opieką około 100 tys. dzieci. To nie wystarcza i chcemy ten stan rzeczy zmienić. Odzew ze strony samorządów gminnych nie był wielki, więc propozycja rządu jest obecnie taka, aby również i samorządy powiatowe mogły być beneficjentem tego programu – podkreślał wicewojewoda.

O środki z programu MRPiPS „Maluch+” 2018 aplikować mogą zarówno samorządy, czyli gminy, powiaty, samorząd województwa, a także osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki, które nie posiadają osobowości prawnej. Na 2018 rok przewiduje się cztery moduły, które omówiła dyrektor Dorota Hass.

Pierwszy moduł będzie dotyczył utworzenia nowych miejsc szczególnie w gminach, w których jeszcze w ogóle nic nie funkcjonuje jeżeli chodzi o opiekę nad dziećmi do lat trzech. Będzie można aplikować o środki na utworzenie nowej jednostki, ale również w tym module o środki na dalsze funkcjonowanie mogą się ubiegać się podmioty, które już utworzyły żłobek bądź klub dziecięcy. Na utworzenie można otrzymać maksymalnie do trzech milionów złotych – zaznacza dyrektor Hass.

Moduł drugi również jest adresowany do jednostek samorządu terytorialnego w przypadku, gdy takie miejsca są już otwarte i funkcjonują. Moduły 3 i 4 są przeznaczone natomiast dla podmiotów niegminnych, zarówno na utworzenie nowych miejsc, jak i na funkcjonowanie już utworzonych żłobków i klubów dziecięcych. Trzeba zaznaczyć, że nowa jednostka może rozpocząć swoje funkcjonowanie dopiero w 2019 roku – podkreśla.

Oferty powinny być składane do wojewody kujawsko-pomorskiego, u którego przejdą wstępną weryfikację. Terminy składania wniosków dla modułu 1 to 24  listopada 2017 roku, a dla pozostałych modułów 17 listopada 2017 roku.

Dyrektor Dorota Hass przedstawiła także najbardziej istotne zmiany w stosunku do poprzedniej edycji programu „Maluch”.

Są to m.in. możliwość niepłacenia podatku od nieruchomości za żłobki i kluby dziecięce, wprowadzono dla dzieci w formie bezpieczeństwa normy żywieniowe, wprowadzone zostały także obowiązkowe cykliczne szkolenia z pierwszej pomocy dla wszystkich, również wolontariuszy, którzy będą się zajmowali dziećmi.  W poprzednim programie był wymóg, że muszą być dwa pomieszczenia dla dzieci, a w tej chwili może być tylko jedno takie pomieszczenie w jednostce. Również rodzice tak w szkołach, jak i w tych instytucjach, będą mogli powołać radę rodziców, żeby współpracować z tymi instytucjami w opiece nad dziećmi do lat trzech. Dodam, że w klubach dziecięcych nie może być obecnie więcej niż 30 dzieci. Wydłużył się też czas pracy tych klubów. Nie jest to 5, jest to 8 godzin, a nawet do 10 godzin dziennie – tłumaczyła dyrektor Dorota Hass.

Przedstawione zostały także informacje dotyczące realizacji programu „Rodzina 500+”. Na dzień 30 października wpłynęło 139 tys. wniosków w tym około 20% były to wnioski złożone drogą elektroniczną. Decyzje zostały wydane na razie do 121 tys. wniosków. W ubiegłym roku w województwie kujawsko-pomorskim uprawionych do pobierania świadczeń było prawie 144 tys. rodzin.

Informacje o otwartym konkursie ofert na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+”2018


bydgoszcz.uw.gov.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook