30 września 2020

„Maluch+” – edycja 2021

3 min read

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326 z późn. zm.), ogłosił w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku  do lat 3 „MALUCH+”, zwanego dalej „Programem” – konkurs „MALUCH+” 2021.

Dofinansowanie będzie przeznaczane na:

Moduł 1 (dla jst*): utworzenie w 2021 r. nowych miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych
oraz u dziennego opiekuna oraz zapewnienie ich funkcjonowania, przy czym dofinansowaniu może podlegać utworzenie miejsc opieki i ich funkcjonowanie, jak też samo utworzenie miejsc, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.  W przypadku oferty uwzględniającej funkcjonowanie w 2021 r. miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki, warunkiem otrzymania i wypłaty dofinansowania na ich funkcjonowanie jest ich faktyczne obsadzenie.

Moduł 2 (dla jst) – zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki utworzonych przez
jst z udziałem środków z edycji 2020 lub wcześniejszych edycji Programu, w tym miejsc
dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki. W przypadku oferty uwzględniającej funkcjonowanie w 2021 r. miejsc dla dzieci niepełnosprawnych
lub wymagających szczególnej opieki, warunkiem otrzymania i wypłaty dofinansowania
na ich funkcjonowanie jest ich faktyczne obsadzenie. Dofinansowanie w ramach modułu nie dotyczy miejsc dotowanych przez jst w podmiotach niepublicznych lub prowadzonych przez podmioty inne niż jst.

– Moduł 3 (dla podmiotów innych niż jst) – utworzenie w 2021 r. nowych miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych oraz u dziennego opiekuna oraz zapewnienie ich funkcjonowania
przy czym dofinansowaniu może podlegać utworzenie miejsc opieki i ich funkcjonowanie,
jak też samo utworzenie miejsc, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki. W przypadku oferty uwzględniającej funkcjonowanie w 2021 r. miejsc
dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki, warunkiem otrzymania
i wypłaty dofinansowania na ich funkcjonowanie jest ich faktyczne obsadzenie.

Tworzenie nowych miejsc opieki w instytucji już funkcjonującej rozumie się jako zwiększenie liczby miejsc opieki w stosunku do liczby tych miejsc w danej instytucji wpisanych do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych lub do Wykazu Dziennych Opiekunów w dniu ogłoszenia Programu.

– Moduł 4 (dla podmiotów innych niż jst) – zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki,
w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.
W przypadku oferty uwzględniającej funkcjonowanie w 2021 r. miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki, warunkiem otrzymania i wypłaty dofinansowania na ich funkcjonowanie jest ich faktyczne obsadzenie. W pierwszej kolejności środki będą przyznawane jednostkom samorządu terytorialnego (moduł 1a, 1b i 2). Pozostałe środki będą przyznawane podmiotom innym niż jst.

Szczegółowe informacje dotyczące programu dostępne są pod linkiem na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/rodzina/otwarty-konkurs-ofert-na-finansowe-wspieranie-zadan-z-zakresu-rozwoju-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3-maluch-2021

Równocześnie informuje się, iż wypełniając zapis programu w pkt. 9.2. Wojewoda Kujawsko-Pomorski w Bydgoszczy zorganizuje dwa spotkania w formie wideokonferencji dotyczące Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w weku do lat 3 „MALUCH+” 2021.

Spotkanie w dniu 25 sierpnia 2020 r., dla jednostek samorządu terytorialnego. Zgłoszenia jednostek dotyczące uczestnictwa należy przesyłać na adres maluch@bydgoszcz.uw.gov.pl
w terminie do dnia 24 sierpnia 2020 r. do godz. 11.00, podając adres e-mail, na który zostanie wysłany link do wideokonferencji w systemie Teams.

Informacja o terminie Spotkania dla podmiotów niegminnych zostanie przekazana w terminie późniejszym.

Materiały:

Zał​_28​_oświadczenie​_o​_zapoznaniu​_się​_z​_klauzulą​_informacyjną​_RODO​_2021
Zał​_28​_oświadczenie​_o​_zapoznaniu​_się​_z​_klauzulą​_informacyjną​_RODO​_2021.doc 0.03MB
Zał​_12​_-​_m2​_gminy​_-​_oświadczenie​_o​_liczbie​_dotowanych​_dzieci​_w​_niepubl​_żłobkach​_i​_klubach​_2021
Zał​_12​_-​_m2​_gminy​_-​_oświadczenie​_o​_liczbie​_dotowanych​_dzieci​_w​_niepubl​_żłobkach​_i​_klubach​_2021.doc 0.03MB
Zał​_11​_-​_m1a​_-​_oświadczenie​_o​_braku​_instytucji​_na​_terenie​_gminy​_2021
Zał​_11​_-​_m1a​_-​_oświadczenie​_o​_braku​_instytucji​_na​_terenie​_gminy​_2021.doc 0.02MB
Zał​_10​_program​_inwestycji​_2021
Zał​_10​_program​_inwestycji​_2021.docx 0.02MB
Tryb dokonywania korekt – Maluch 2021
Tryb​_dokonywania​_korekt​_-​_Maluch​_2021.docx 0.02MB
Program​_Maluch+​_​_2021
Program​_Maluch+​_​_2021.docx 0.09MB
Maluch​_2021​_zalaczniki​_do​_oferty​_konkursowej
Maluch​_2021​_zalaczniki​_do​_oferty​_konkursowej.docx 0.02MB
Maluch​_2021​_oswiadczenie
Maluch​_2021​_oswiadczenie.docx 0.01MB
Maluch​_2021​_opis​_realizacji​_zadania
Maluch​_2021​_opis​_realizacji​_zadania.docx 0.02MB
Maluch​_2021​_kalkulacja​_kosztow​_zadania
Maluch​_2021​_kalkulacja​_kosztow​_zadania.docx 0.01MB


(red.)

gov.pl

*JST – Jednostki Samorządu Terytorialnego

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook