wt. Lut 18th, 2020

Telewizyjno – Filmowa Agencja Promocyjna

Międzynarodowy Tydzień Mediacji

1 min read

Od 15 do 19 października br. będzie trwał Międzynarodowy Tydzień Mediacji. Inauguracja tego przedsięwzięcia przypada na przedostatni dzień zaplanowanych działań. Ta ogólnopolska inicjatywa ma na celu upowszechnienie idei mediacji jako narzędzia rozwiązywania konfliktów. W działania włączą się tucholscy policjanci, miejscowi kuratorzy zawodowi oraz instytucje pomocowe.

Podczas „Tygodnia Mediacji” w godz. 8.30-14.30 w budynku Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy ul. Świeckiej 59 w Tucholi, dyżury będą pełnili kuratorzy zawodowi, którzy udzielą informacji dotyczących korzystania z mediacji jako pozasądowej metody rozwiązywania konfliktów. Inauguracja tego przedsięwzięcia przypada na przedostatni dzień zaplanowanych działań.  Informacje na temat polubownych metod rozwiązywania sporów i prawa do mediacji będą znajdowały się również w miejscowej komendzie policji oraz w placówkach pomocowych.

Działania zmierzające do propagowania idei pozasądowego rozstrzygania sporów i mediacji opierają się na dotarciu do jak najszerszego grona osób, z uwzględnieniem najmniejszych społeczności lokalnych. Dlatego też ważne jest włączenie się do wspólnych działań wielu instytucji. Niewątpliwą korzyścią procesu mediacji jest szansa na samodzielne i szybkie rozwiązanie sporu przy zachowaniu wzajemnych relacji obu stron.


Autor: sierż. szt. Bartosz Wiese