2 sierpnia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Miejska Biblioteka Publiczna w Tucholi zaprasza…

4 min read

… do wzięcia udziału w kolejnej niezwykłej sesji historycznej. Tym razem poświęcona ona będzie osobistości wyjątkowej – pamięci ks Konstantego Kreffta.

Urodził się 7 marca 1867 r. w miejscowości Lubnia k. Brus, jako syn Jana rolnika i Elżbiety z domu Szczepańskiej. Ochrzczony został w parafii Brusy 10 marca 1867 roku. Tam też uczęszczał do szkoły podstawowej. Następnie kształcił się w gimnazjum w Chojnicach. Po złożeniu egzaminu dojrzałości rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie, po ukończeniu których otrzymał święcenia kapłańskie 12 września 1893 r. Jako ksiądz kontynuował studia specjalistyczne z zakresu katechetyki i homiletyki na Uniwersytecie we Fryburgu Badeńskim, uwieńczone obroną rozprawy doktorskiej (23.02.1895 r.) pt. „Die Gotteslehre Justins d. Martyres” (Nauczanie o Bogu według Justyna Męczennika).


Ks. Konstantyn Krefft pracował w duszpasterstwie jako wikary w Grudziądzu, Gdańsku (kościół św. Brygidy), w latach 1899-1901 był administratorem parafii w Bytowie, następnie pierwszym kuratusem w Sopocie, gdzie w 1902 r. przyczynił się wybudowania kościoła „Stella Maris” (Gwiazda Morza). 26 maja 1904 r. został mianowany proboszczem parafii Zblewo. Gdy był tam proboszczem z jego inicjatywy utworzono nową parafię w Piecach, gdzie w latach 1911-1914 wybudowano nowy kościół. Od 29 marca 1927 r. był proboszczem w Subkowach, a po śmierci ks. kan. Adolfa Wegnera (12.09.1930 r.) został mianowany proboszczem parafii Tuchola, gdzie w latach 1935-1939 zdołał wybudować duży kościół.


     Niewątpliwie Sługa Boży zasłynął jako budowniczy kościołów. W czasie całej swej pracy duszpasterskiej wybudował aż trzy kościoły. Jednakże wymierną zasługą kandydata do chwały męczeństwa była także praca duszpasterska. Świadectwa wspominają go jako gorliwego patriotę i płomiennego kaznodzieję. Miał odwagę napiętnować działalność władz sanacyjnych i rządzących za bezrobocie oraz biedę w Polsce. Potrafił publicznie przeciwstawić się wszelkiemu bezprawiu i niesprawiedliwości, bo kochał Polskę. Działał w Akcji Katolickiej w Stowarzyszeniu Charytatywnym św. Wincentego á Paulo, promował działalność Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej i Żeńskiej, Żywego Różańca, Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary, Sodalicji Mariańskiej, Bractwa Matki Boskiej Szkaplerznej i III Zakonu św. Franciszka. Był kapłanem głębokiej wiary, wszystkie swoje poczynania zawierzał Panu Bogu.
Na wiadomość o wybuchu II wojny światowej ks. Konstantyn Krefft zaczął modlić się za żołnierzy polskich i niemieckich. Pomimo ostrzeżeń pozostał także w swojej parafii. Gestapo aresztowało go 30 września 1939 r. Według niektórych wspomnień nie mógł spodziewć się aresztowania, ponieważ swoje obowiązki duszpasterskie wobec niemieckich katolików wypełniał gorliwie – odprawiał dla nich nabożeństwa ze śpiewem i kazaniem w języku niemieckim. Inne świadectwa podają, że aresztowania mógł się spodziewać, zwłaszcza po głośnych uroczystościach patriotycznych w czasie Dni Borów Tucholskich w sierpniu 1939 r. Tam wygłosił patriotyczne kazanie, którego słuchało tysiące żołnierzy. Mówił m.in.: „Armio Polska, nie oddaj Pomorza, bo to Polski zorza”.
Sługa Boży po aresztowaniu został osadzony w więzieniu w Kamieniu Krajeńskim. Tam prosił oficera niemieckiego o tymczasową przepustkę. Chciał udać się do Tucholi, interesowała go sprawa dokończenia budowy kościoła, który był jeszcze wtedy w stanie surowym. „Proboszczu – miał odpowiedzieć niemiecki oficer – nam dobrze wiadomo, że masz bzika na tle budowania kościołów, które my musimy potem burzyć”.
     Rano 15 grudnia 1939 r. wraz z 20 innymi polskimi księżmi i nauczycielami z Kamienia Krajeńskiego przewieziono go do obozu koncentracyjnego w Stutthofie, gdzie zmarł na skutek fizycznego wycieńczenia 11 czerwca 1940 r. Został pochowany, podobnie jak inni zmarli więźniowie obozu, w Gdańsku na Zaspie. Później jego prochy sprowadzono do Tucholi i pochowano na parafialnym cmentarzu.

 

____________________________________

 

Sesja poświęcona całkowicie tej wyjątkowej postaci odbędzie się 11-02-2013 (poniedziałek) o godzinie 11:00 w sali multimedialnej Książnicy Tucholskiej. Organizatorami są Miejska Biblioteka Publiczna w Tucholi oraz Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych im. L. Janty-Połczyńskiego.

 

W programie sesji znajdą się:

 

Ks. Konstantyn Franciszek Krefft – wspomnienie o tucholskim proboszczu, budowniczym kościoła pw. Bożego Ciała w Tucholi, więźniu obozu koncentracyjnego w Stutthofie – referat i prezentacja multimedialna uczniów ZSLiA
2.      Słudzy Boży w procesie beatyfikacyjnym – męczennicy II wojny światowej powiatu tucholskiego – wystąpienie ks. dra Wojciecha Węckowskiego – wykładowcy w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie, z-cy red. nacz. dwutygodnika Pielgrzym
3.      Wystąpienia gości

 

 TOKiS – PRESS otrzymal zaproszenie do wziecia udziału w tej niezwykłej sesji, prócz tego poproszono nas o relację z niej.  Tak się stanie.

(red)

Źródło:

http://www.meczennicy.pelplin.pl

 

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook