18 stycznia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Miliony na opiekę nad dziećmi, Lubiewo i Tuchola, też się „załapią”!

3 min read

9 milionów złotych trafi do jednostek niepublicznych, a 5 milionów złotych do samorządów z naszego województwa. Powstaną również 992 nowe miejsca opieki dla dzieci do 3 roku życia – mówił wojewoda MikołajBogdanowicz na konferencji prasowej dotyczącej rządowego programu Maluch + 2018. O szczegółach opowiedziała dyrektor Wydziału Polityki Społecznej DorotaHass.

Program „Maluch +” stanowi uzupełnienie szlagierowego programu Prawa i Sprawiedliwości  „500+”.  W roku 2018 w ramach projektu rozdysponowano duże środki finansowe, w stosunku do poprzednich lat. W roku 2016 było to 163 mln zł, w roku 2017 –  166 milionów, natomiast w tym roku MRPiPS przeznaczyło na program aż 450 milionów złotych. Są to środki na żłobki, kluby dziecięce oraz na opiekunów dla dzieci. Z terenu naszego województwa 9 milionów złotych trafi do jednostek niepublicznych w ramach dwóch modułów i 5 milionów złotych do samorządów – podkreślał wojewoda.

Poinformował również, że w ramach programu w żłobkach powstaną 992 nowe miejsca dla dzieci do 3 roku życia, a dodatkowych 927 miejsc już istniejących, również zostanie objętych wsparciem finansowym. Wojewoda zachęcał samorządy do rozszerzenia opieki nad dziećmi do lat trzech w swoich miejscowościach. Uważamy za kluczowe, poprawę warunków życia rodzin w poszczególnych miejscowościach naszego regionu, dlatego zależy nam na tym, aby w wykorzystanie środków z programu bardziej zaangażowały się samorządy – dodał wojewoda.

Szczegóły dotyczące założeń i efektów programu oraz podziału środków w poszczególnych modułach omówiła dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Dorota Hass. Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech stworzyła nowe warunki dla rozwoju zróżnicowanych form opieki nad dziećmi. Poprawiła też standardy tych placówek, ale również umożliwiła rodzicom, którzy mają dziecko, powrót do zawodu poprzez to, że mogę te dzieci w czasie pracy pozostawić w tych instytucjach – mówiła.

O dofinansowanie mogły ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne (w tym uczelnie) i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Edycja programu „Maluch+“ 2018 składała się z czterech modułów. I tak, w ramach Modułu 1a dla jednostek samorządu terytorialnego, gdzie nie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce, wnioski złożyło 6 gmin. Otrzymana kwota na tworzenie miejsc to 2.661.775,08 zł, i kolejne 23 tys. zł. na funkcjonowanie instytucji. Dla Modułu 1b, dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowywanie zadań realizowanych na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce, wnioski złożyły 2 gminy, a przyznana kwota to 900.000 zł. W tym module oferty złożyły następujące gminy: Aleksandrów Kujawski, Kęsowo, Barcin, Bobrowniki, Piotrków Kujawski, Dobrcz, Lubien Kujawski, Golub-Dobrzyń.

Z kolei 10 gmin (Sępólno Krajeńskie, Lubiewo, Żnin, Gostycyn, Chodecz, Włocławek, Mogilno, Koronowo, Białe Błota, Bydgoszcz) otrzymało środki w ramach Modułu 2 na funkcjonowanie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w wysokości 1.376.700 zł  dla dzieci oraz 133.000 zł dla dzieci niepełnosprawnych.

Na utworzenie w 2018 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i zapewnienie ich funkcjonowania, a także samo utworzenie miejsc wnioski złożyły 34 podmioty niepubliczne z gmin: Toruń, Bydgoszcz, Tuchola, Golub-Dobrzyń, Włocławek, Brodnica, Wąbrzeźno, Lubicz, Zławieś Wielka, Solec kujawski, Obrowo, Szubin. W ramach Modułu 3 przyznana kwota to 6.770.319,00 zł  na tworzenie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i 454.200,00 zł na funkcjonowanie instytucji.

Wnioski w ramach Modułu 4 na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 złożyły 32 instytucje na kwotę 1.486.800  zł dla dzieci oraz 18.000,00 zł dla dzieci niepełnosprawnych. Pełny wykaz zakwalifikowanych gmin i instytucji dostępny jest na stronie MRPiPS.

Wzrosła liczba miejsc w instytucjach, już po aplikowanych w ramach programu środkach. Z 3458 miejsc w roku 2016 do 3827 w 2017 roku– podkreślała Dorota Hass. Z kolei do programu „Za życiem” aplikowała z województwa 1 gmina o 2 żłobki, dla dzieci wymagające wzmożonej opieki. Jest to gmina Koronowo, która otrzymała na ten cel 300 000 zł.

Prezentacja nt. resortowego programu „Maluch + 2018” tutaj Aktywny link – „klik” w obrazek


bydgoszcz.uw.gov.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook