24 listopada 2020

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Miliony złotych na projekty ekologiczne, a w Tucholi jak było, tak jest…

3 min read

W ubiegłym roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zawarł 967 umów na wsparcie w kwocie 125 mln zł. Pieniądze przeznaczono na działania proekologiczne: realizację opracowanych programów oraz pożyczki ogólne. W tym roku prawdopodobnie to będzie ok. 160 mln zł.

Podczas spotkania przedstawicieli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z samorządowcami podsumowano działalność Funduszu w 2018 r. oraz przedstawiono założenia na nowy rok.

To instytucja, która wspiera przede wszystkim samorządy, ale także państwowe jednostki budżetowe, instytucje trzeciego sektora, Państwową Straż Pożarną oraz straże ochotnicze i wiele innych. Efekty tego działania widoczne były także podczas usuwania skutków nawałnicy z 2017 r. Dzięki wsparciu z Funduszu udało się zutylizować 4 tys. ton szkodliwego eternitu. Wsparcie ponawałnicowe w ogólnej wysokości 1 mln zł uzyskali pszczelarze, którzy nie byli dotąd objęci żadnym programem rządowym – mówił wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.

W 2018 r. na edukację ekologiczną przeznaczonych zostało ponad 4 mln zł. Pozwoliło to zrealizować 294 zadania, wśród których znalazły się m.in. terenowe zajęcia edukacyjne, budowa i wyposażenie obiektów edukacyjnych oraz konferencje i konkursy. Podobną kwotą (4 mln 100 tys. zł) wsparte zostały działania na rzecz ochrony przyrody, w tym zadrzewienia czy zabiegi pielęgnacyjne w parkach i ogrodach wpisanych do rejestru zabytków

Dzięki wsparciu udało się usunąć ok. 10 tys. ton azbestu na terenie 135 gmin. W ciągu 8 lat Fundusz przekazał na ten cel ponad 24 mln zł, co pozwoliło unieszkodliwić ponad 40 tys. ton tej niebezpiecznej substancji.

Spośród realizowanych w 2018 r. programów na „Eko-piec” przekazano prawie 3 mln zł, co pozwoliło wymienić 1433 piece w 109 gminach. W ramach pożyczek na zasadach ogólnych wybudowano ponad 50 tys. m sieci kanalizacyjnych oraz 302 dwie przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków.

Spotkanie w urzędzie wojewódzkim było także okazją do zaprezentowania nowej oferty wsparcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Z programu „Ochrona przyrody 2019” będzie można, m.in. zadbać o siedliska zagrożone wyginięciem oraz zrewitalizować zieleń w obiektach zabytkowych. Przewidziana kwota to 2,2 mln zł. Również 2 mln zł przeznaczono na usuwanie azbestu, a ponad 3 mln zł na edukację ekologiczną. Dotację 7 mln zł przewidziano w programie „Słonecznik” m.in. na wymianę źródeł ciepła oraz docieplenie budynków.

Nowością jest rządowy program „Czyste powietrze”, który potrwa do 2029 r. Najważniejszym jego celem jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem w przestarzałych domowych piecach. Dofinansowanie pozwoli na wymianę źródła ciepła oraz prace związane z termomodernizacją.

O założeniach programu poinformował prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Ireneusz Stachowiak: 88% niskiej emisji powstaje w domach jednorodzinnych, dlatego program skierowany jest do właścicieli i współwłaścicieli takich nieruchomości. Do funduszu trafiły 1563 wnioski, spośród nich zweryfikowaliśmy już 900 i podpisaliśmy kilkadziesiąt pierwszych umów.

Niestety, wiele wniosków zawiera błędy formalne, które wymagają poprawek i są odsyłane do uzupełnienia. Dla ułatwienia samego procesu składania dokumentów Fundusz postanowił zaangażować samorządy. Oferuje szkolenia, z których kilka już się odbyło. Podczas dzisiejszej konferencji przedstawione zostały kolejne terminy. Zgodnie z założeniem pracownicy mają pomagać mieszkańcom prawidłowo wypełniać wnioski bezpośrednio w gminach. Ponieważ ogólna pula środków jest przeznaczona na cały kraj, to od nas zależy ile zostanie złożonych prawidłowych wniosków, a w konsekwencji ile pieniędzy otrzyma nasz region.

Kolejnym ułatwieniem dla zainteresowanych jest portal beneficjenta, za pośrednictwem którego można sprawnie sporządzić i przesłać wniosek, a także śledzić postęp prac. Tutaj można znaleźć wszystkie niezbędne informacje dotyczące programu.


bydgoszcz.uw.gov.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook