pt. Sie 14th, 2020

Wnioski na budowę / renowację zbiorników retencyjnych

1 min read

@tokis.pl

Do 31 marca br. rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne mogą składać wnioski na budowę/ renowację zbiorników retencyjnych.

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami, regulamin naboru wniosku oraz pozostałe informacje dostępne są pod linkiem poniżej.

link

Wnioski należy składać bezpośrednio do Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego
w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy Placu Teatralnym 2, 87-100 Toruń.

Termin składania wniosków na budowę/renowację zbiorników retencyjnych upływa w dniu 31 marca i dotyczy danego roku, w którym planowana jest realizacja zadania.

Do wniosku należy dołączyć: wypis z rejestru gruntów i budynków potwierdzający własności nieruchomości, wyrys z mapy ewidencyjnej (kopia) potwierdzony przez starostwo z zaznaczonym obszarem przeznaczonym na budowę zbiornika/renowację, kopię operatu wodnoprawnego, kosztorys inwestorski lub przedmiar robót, zgłoszenie do właściwego starostwa (dotyczy zbiornika o pow. do 0,10 ha) lub pozwolenie na budowę i pozwolenie wodnoprawne (dotyczy pozostałych zbiorników), opinię osoby posiadającej uprawnienia w zakresie melioracji potwierdzające celowość i zasadność wykonania zgłoszonych we wniosku robót.

W sprawie ewentualnych pytań, można kontaktować się z Departamentem Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod nr telefonu 56 621 59 18 lub 56 621 59 33.


(red.)

Za gostycyn.pl

Please follow and like us: