1 grudnia 2020

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Gminnej Spółki Wodnej w Kęsowie podsumowano działalność spółki za 2018 rok

2 min read

6 marca 2019 r. na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Gminnej Spółki Wodnej w Kęsowie podsumowano działalność spółki za 2018 rok.

Działalnością Gminnej Spółki Wodnej objętych jest 1659,69 ha użytków rolnych, z tego grunty orne 769,99 i 889,70 ha to użytki zielone. Na wyżej wymienionych użytkach rolnych jest 115,3 km rowów otwartych, 259 szt studni drenarskich, 180 szt przepustów o średnicy od 40-60 cm i 9 tysięcy mb zbieraczy i rurociągów o śr. od 15-50. Do realizacji zadań statutowych w 2018 roku i bardzo dobrej współpracy z Urzędem Gminy w Kęsowie, który pomagał w zatrudnieniu pracowników do konserwacji rowów, zatrudniono 5 pracowników na okres 6 miesięcy i 5 pracowników na umowę o dzieło na okres 2 miesięcy.

Pracownicy ci dokonali konserwacji rowów otwartych na długości 50,940 mb. Pobudowali 4 przepusty o Ø 40 cm i długości 24 m oraz 2 przepusty o Ø 30 cm, długości 12 m. Oczyścili 16 przepustów, naprawili, przebudowali, pobudowali i oczyścili 484 mb zbieraczy i rurociągu o Ø od 10 do 20 cm i Ø od 40 do 50 cm. Oraz pobudowali studnie drenarskie w ilości 3 szt o Ø 1000 x 1000 i 8 szt kręgów. Jak również pracownicy ci dokonali konserwacji studzienek drenarskich w ilości 185 szt na powierzchni 760 ha. Dla skutecznej i szybkiej naprawy zbieraczy oraz naprawy rurociągów wynajęta została koparka, która w znacznym stopniu umożliwiła szybsze naprawy przy awariach rurociągów. Wartość wymienionych prac koparką wyniosła 7 674,00 zł.

Natomiast na zakup materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonywania prac takich jak: rury przepustowe, rury drenarskie, rury kanalizacyjne, kręgi studzienne, pokrywy studzienne, jak również: łopaty, szpadle, wodery, rękawice, pilniki, kosy, siekiery i ubrania robocze wydano 19 005,23 zł. Na realizacje zadań statutowych wydano: składki członkowskie 39 444,65 zł, dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy 48 700 zł, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu 13 000 zł.


FB gm. Kęsowo

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook