17 stycznia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Nabór projektów do programu „Razem Bezpieczniej” na lata 2016-2017 10/01/2017

3 min read

Ruszył nabór projektów do „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017”

Samorządy oraz organizacje pozarządowe mogą się już starać o dofinansowanie swoich projektów w ramach rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017”. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekaże w 2017 roku na ten cel łącznie 5 miliony złotych.

Program „Razem Bezpieczniej” na lata 2016-2017 jest kontynuacją programu z okresu 2007-2015, którego badanie efektywności wypadło pozytywnie, co uzasadnia prowadzenie dalszych działań na rzecz utrzymania lub podniesienia poziomu bezpieczeństwa w różnych obszarach. Zainteresowane samorządy lub organizacje pozarządowe powinny wysyłać swoje projekty profilaktyczne do właściwych urzędów wojewódzkich. W tegorocznej edycji oceniane będą projekty, które będą dotyczyły jednego z 3 szczegółowych celów programu.

Maksymalna kwota dofinansowania na 15 projektów z celów szczegółowych ustalona została na 100.000 zł.  W ramach celów szczegółowych ustalono również kwoty na cel priorytetowy pn. „Dzielnicowy bliżej nas” na 50.000 zł na projekt oraz 25.000 zł na mikroprojekt (projekt lokalny o zasięgu „mikro” – tj. dla społeczności do 10 000 odbiorców).

I. Cel szczegółowy nr 1 – Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym  uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa:

– 6 projektów w tym:

  • 1 projekt na cel priorytetowy 1a  – Realizacja programu „Dzielnicowy bliżej nas” – współpraca terenowych społeczności lokalnych z dzielnicowym –  maks. kwota na 1 projekt 50 000 zł,
  • 2 projekty na cel obligatoryjny 1b  – Modernizacja przejść dla pieszych na drogach gminnych w celu poprawy infrastruktury bezpieczeństwa w ruchu drogowym (na przejściach dla pieszych/ w okolicach przejść dla pieszych –  maks. kwota na województwo 100.000 zł,
  • 1 mikroprojekt –  maks. kwota na 1 projekt 25 000 zł.

II. Cel szczegółowy nr 2 – Przeciwdziałania zjawiskom patologii oraz ochrony dzieci i młodzieży:

– 5 projektów w tym:

  • 1 projekt na cel priorytetowy 2 a – Przeciwdziałanie internetowemu hejtowi i mowie nienawiści w szkołach – maks. kwota na 1 projekt 100 000 zł,
  • 1 projekt na cel priorytetowy 2b – zapobieganie i walka z „dopalaczami” – maks. kwota na 1 projekt 100 000 zł,
  • 1 mikroprojekt –  maks. kwota na 1 projekt 25 000 zł.

III. Cel szczegółowy nr 3 – Edukacji dla bezpieczeństwa:

– 4  projekty w tym:

  • 1 projekt na cel dodatkowy – wsparcie działań w zakresie edukacji osób starszych – maks. kwota na 1 projekt 100 000 zł,
  • 1 mikroprojekt – maks. kwota na 1 projekt 25 000 zł.

Nabór wniosków w 2017 roku będzie trwał do 15 lutego 2017 r. a dofinansowania zostaną przekazane, po podpisaniu stosownych porozumień lub umów, na konta samorządów lub organizacji pozarządowych, które przedstawiły najlepsze projekty.

Gotowe projekty proszę przesyłać do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lutego 2017 r. (liczy się data stempla pocztowego), z dopiskiem na kopercie „Projekt programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań  Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 – 2017” oraz drogą elektroniczną na adres: pkozlowski@bydgoszcz.uw.gov.pl z podaniem danych kontaktowych do koordynatora projektu.

Wzór wniosku, kryteria oceny oraz wszelkie informacje i uwagi dotyczące pisania wyżej opisanych projektów są umieszczone na stronie internetowej MSWiA: www.razembezpieczniej.mswia.gov.pl

__________________

bydgoszcz.uw.gov.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook