18 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Nabór wniosków do Programu Kolej Plus rozpoczęty

4 min read

26 maja 2020 r. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk poinformował o rozpoczęciu przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA naboru wniosków od samorządów do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus. Dzięki realizacji Programu możliwe będzie przywrócenie połączeń kolejowych do miast, które nie mają dostępu do kolei. Program przyczyni się do eliminowania wykluczenia komunikacyjnego. Zwiększy się atrakcyjność i możliwość rozwoju gospodarczego mniejszych regionów.

Głównym celem Programu Kolej Plus jest połączenie miejscowości liczących powyżej 10 tys. mieszkańców z miastami wojewódzkimi i rozbudowa infrastruktury kolejowej. Program ma eliminować wykluczenie komunikacyjne poprzez zapewnienie lepszego dostępu do kolei. Realizacja Kolei Plus wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności wielu regionów Polski.

– Program Kolej Plus to budowa i odbudowa połączeń kolejowych. Przez nieodpowiedzialną politykę transportową po 1989 r. wiele linii kolejowych zostało zlikwidowanych. Nie powstały też nowe – tam, gdzie są one potrzebne i oczekiwane przez Polaków. Wychodzimy naprzeciw tym oczekiwaniom. Od dzisiaj samorządy mogą składać wnioski o rządowe wsparcie. To pierwszy w historii program tego typu – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Program skierowany jest przede wszystkim do jednostek samorządu terytorialnego zainteresowanych rozwojem infrastruktury kolejowej na swoim terenie, przy uwzględnieniu potrzeb komunikacyjnych mieszkańców. Program zakłada realizację inwestycji liniowych, tj. modernizację istniejących lub budowę nowych linii kolejowych oraz inwestycje punktowe, np. budowę nowych przystanków, mijanek czy łącznic kolejowych.

– Podczas ostatnich 4 lat przywróciliśmy ruch na 230 km torów, zaś takie miasta jak Lubin, Radzyń Podlaski czy Knurów uzyskały dostęp do kolei pasażerskiej. W tym czasie liczba pasażerów w transporcie kolejowym wzrosła o 20%, z 280 mln w 2015 roku do 336 mln w 2019 roku. Wielkie inwestycje publiczne w sferze kolejnictwa w ramach Programu Kolej Plus skutecznie pomogą zwalczyć wykluczenie komunikacyjne oraz przyczynią się do powrotu Polski na ścieżkę szybkiego rozwoju gospodarczego  – powiedział wiceminister infrastruktury,  Pełnomocnik Rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu, Andrzej Bittel.

Warunki naboru

Ogłoszony przez PKP PLK nabór składa się z dwóch etapów. W pierwszym – przez okres 90 dni – przyjmowane będą od jednostek samorządu terytorialnego w formie formularza, zgłoszenia projektu, pomysły inwestycyjne. Następnie zgłoszenia będą oceniane pod względem formalnym i kwalifikowane do etapu drugiego. W etapie drugim samorządy będą miały 12 miesięcy na opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego.

– PKP Polskie Linie Kolejowe SA deklarują sprawne przeprowadzenie naboru projektów do Programu Kolej Plus. Wykorzystamy nasze doświadczenie i potencjał do budowy i odbudowy linii kolejowych w celu likwidacji wykluczenia komunikacyjnego mieszkańców Polski – powiedział  Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP PLK SA.

Możliwości powrotu i rozwoju kolejowych połączeń

Możliwości powrotu i rozwoju kolejowych połączeń zapewnia dofinansowanie ze środków Programu, które wynosi 85 proc. Pozostałe 15 proc. stanowić będą środki własne samorządów. Budżet Kolej Plus wynosi 5,6 mld zł, co przy 15 proc. udziale samorządów daje możliwość zrealizowania inwestycji o wartości 6,6 mld zł. Zadania realizowane w ramach Programu mogą obejmować opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej  lub opracowanie dokumentacji projektowo- technicznej wraz z realizacją robót.

Program Kolej Plus zaplanowano do realizacji do 2028 roku.

Nabór projektów do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2028 roku

W związku z uchwałą nr 151/2019 Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie ustanowienia Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2028 roku, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dniem 26 maja 2020 r. rozpoczęły nabór projektów do wymienionego Programu.

Celem Programu jest eliminowanie wykluczenia komunikacyjnego dzięki możliwości uzupełniania sieci kolejowej o nowe połączenia miejscowości o populacji powyżej 10 tys. osób, które nie posiadają dostępu do kolei pasażerskiej z miastami wojewódzkimi oraz poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej i społeczno-gospodarczej regionów Polski przy wykorzystaniu środków publicznych.

Przedmiotowy Program skierowany jest przede wszystkim do jednostek samorządu terytorialnego, które byłyby zainteresowane rozwojem infrastruktury kolejowej na swoim terenie, mając na uwadze potrzeby komunikacyjne mieszkańców. Możliwe jest, przy uwzględnieniu warunków Programu, aby w jego ramach zrealizowano zarówno inwestycje liniowe, obejmujące poszczególne linie kolejowe bądź inwestycje punktowe, jak np. budowa przystanków osobowych. Wszelkie działania konieczne do realizacji przedsięwzięć, jak pozyskanie dokumentacji budowlanej, aż po etap prac budowlanych mogą uzyskać dofinansowanie ze środków Programu w wysokości maksymalnie 85% kosztów kwalifikujących się do wsparcia, przy jednoczesnym zapewnieniu przez jednostki samorządu terytorialnego minimum 15% kosztów kwalifikowanych i 100% kosztów niekwalifikowanych (w przypadku ich wystąpienia).

Należy mieć na uwadze, że lista projektów określonych w zał. 2 do Uchwały Rady Ministrów nie stanowi katalogu zamkniętego i nie istnieją żadne przeciwwskazania do zgłoszenia przez samorządy kolejnych projektów spoza tej listy, jeśli spełnią wymogi Programu.

Szczegółowe informacje dot. Programu, a także niezbędne dokumenty do zgłaszania projektów dostępne są na stronie internetowej www.plk-sa.pl.


(red.)

gov.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook