27 listopada 2020

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Największa inwestycja starostwa, czyli… niech się mury pną do góry

3 min read

Po dawnym Domu Dziecka pozostały tylko strzępy murów i ta sama działka budowlana, cała reszta to „nówka/nierdzewka”, aż miło popatrzeć.

Ta inwestycja warta jest 13 000 000 złotych, a jej obecny surowy stan daje pewność, że budowa jest w połowie realizacji.

Powstała dzięki  staraniom Zarządu Powiatu Tucholskiego,  będzie największą inwestycją tego typu w całym województwie kujawsko-pomorskim dofinansowaną w ramach konkursu na inwestycje w infrastrukturę społeczną. Budynek przy ul. Kościuszki, w którym mieścił się Dom Dziecka, został kompleksowo przebudowany i zyska nowe funkcje.

Nad przygotowaniem wniosku czuwał zespół w składzie: Michał Mróz Starosta Tucholski, Zenon Poturalski Wicestarosta Tucholski, Jerzy Kowalik Członek Zarządu Powiatu, Anna Toby Kierownik PCPR, Anna Piłat Specjalista ds. zamówień publicznych, Maciej Śmieszek Kierownik Referatu Budownictwa, Katarzyna Klingier Specjalista ds. finansów, Anna Nitka Specjalista ds. pozyskania środków unijnych.

Innowacyjność tego projektu polega na umieszczeniu wszystkich powiatowych instytucji pomocy społecznej w jednym miejscu, co jest zgodne z oczekiwaniami osób korzystających z pomocy społecznej i pracowników udzielających tym osobom na co dzień wsparcia. Praca socjalna jest bowiem dziedziną złożona i trudną. Z uwagi na obszar swoich działań, musi odpowiadać na wzrastające oczekiwania społeczeństwa w zakresie ochrony interesów jednostek i grup społecznych, które nie są w stanie samodzielnie bronić i domagać się respektowania swoich praw.

W Powiatowym Centrum Wsparcia mieścić się będą:

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
  • Warsztaty Terapii Zajęciowej. W obecnej lokalizacji przy ul. Przemysłowej brakuje im miejsca na działalność i zaplecza technicznego.
  • Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy, w którym przebywać będą mogły osoby z terenu całego powiatu. Będzie to nowo utworzona jednostka prowadzona przez Powiat Tucholski.
  • Nowe Mieszkania Wspierane.
  • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności zyska w nowym budynku w pełni dostępną dla osób niepełnosprawnych i przyjazną dla interesantów lokalizację.
  • Poradnie specjalistyczne PCPR.
  • Pomieszczenia do rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
  • Lokale dla stowarzyszeń zajmujących się wsparciem dla osób z niepełnosprawnościami, co pozwoli im na skuteczniejsze udzielanie pomocy swoim podopiecznym.
  • Sala konferencyjna, z której korzystać będą mogły wszystkie podmioty zajmujące się szeroko pojętą tematyką niepełnosprawności.

Cały obiekt, to powierzchnia prawie 3300 m2, będzie służył realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i będzie w całości dostępny dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do centrum ułatwi również duża ilość miejsc parkingowych obok budynków. Dzięki realizacji projektu łatwiej będzie koordynować działania profilaktyczne, edukacyjne i wspierające rodzinę. Łatwiej będzie też mieszkańcom naszego powiatu uzyskać pomoc psychologiczną, pedagogiczną, prawną i socjalną. Pomoc społeczna, szczególnie dla osób starszych i niesamodzielnych będzie mogła być w przyszłości rozbudowywana w miarę rosnących potrzeb. Ulokowanie różnych podmiotów działających na powiązanych ze sobą płaszczyznach pozwoli na skuteczniejsze zaspakajanie potrzeb mieszkańców, co stanowi nadrzędny cel Powiatu Tucholskiego.

I tam dotarło nasze elektroniczne oko…


(red.)

Mat. za Wydział Rozwoju LiFE SP Tuchola

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook