23 kwietnia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Napisz o Unii Europejskiej – konkurs dla młodzieży szkolnej

2 min read
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu oraz Urząd Marszałkowski organizują konkurs literacki „My, Europejczycy. 10-lecie Polski w Unii Europejskiej”. Udział mogą wziąć uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego.
 
Zdjęcie: JUż wkróce więcej o tym konkursie.Tematyka konkursu związana jest z dziesięcioleciem obecności Polski w Unii Europejskiej i zmianami, które zaszły w naszym otoczeniu dzięki realizacji projektów z wykorzystaniem środków unijnych, zwłaszcza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Lista projektów znajduje się na stronie internetowej promującej fundusze europejskie w województwie kujawsko-pomorskim: www.mojregion.eu w zakładce „Mapa dotacji”.

Pracą konkursową może być list do kolegi spoza Unii Europejskiej lub inna osobista wypowiedź o charakterze literackim (opowiadanie, esej, reportaż, felieton, recenzja). Objętość prac konkursowych nie powinna przekraczać 5000 znaków (ze spacjami). Prace należy nadsyłać w formie oznaczonego godłem słownym (pseudonimem autora) wydruku komputerowego, dołączając wersję elektroniczną na płycie CD w postaci pliku tekstowego oznaczonego godłem i tytułem pracy. Godło powinno być powtórzone na zaklejonej kopercie zawierającej wypełnioną kartę zgłoszenia oraz podpisaną zgodę rodzica/opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej na udział w konkursie.

Nagrodami w konkursie są między innymi czytniki e-booków, audiobooki, e-booki i tablety. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane w pokonkursowej antologii – książce „My, Europejczycy”. Specjalne wyróżnienie otrzyma szkoła, której uczniowie zdobędą największą liczbę nagród (książki lub talon na zakup książek).

Prace konkursowe należy nadsyłać do 20 czerwca pod adres:
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu
ul. Szpitalna 8
87-100 Toruń
z dopiskiem „Konkurs Literacki. My, Europejczycy”

Do konkursu uczniowie przystępują za pośrednictwem szkoły lub samodzielnie. Regulamin i formularze wymaganych załączników są dostępne na stronach internetowych:www.woak.torun.plwww.mojregion.eu.

Dodatkowych informacji udzielają:
Jerzy Rochowiak, dyrektor WOAK, tel. 56 6522755, e-mail: jerzy.rochowiak@woak.torun.pl
Kamil Hoffmann, tel. 56 6522755, e-mail: kamil.hoffmann@woak.torun.pl

_________________
(red.)
kujawsko-pomorskie.pl
Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook