wt. Lip 7th, 2020

Nasi samorządowcy gośćmi szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

1 min read

Kiedy powstaje ten materiał, wójtowie Kęsowa, Gostycyna, Śliwic i Lubiewa, są jeszcze gdzieś w trasie pomiędzy Warszawą, a swoimi domami, zapewne są zmęczeni, ale z pewnością zadowoleni, byli gośćmi szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Pojechali tam z wielkimi nadziejami.

Spotkanie dotyczyło wyzwań na najbliższą kadencję parlamentu, a w szczególności w zakresie zmian legislacyjnych, będących w zainteresowaniu samorządów. To jedno zdanie świadczy o tym, że gminy, również naszego powiatu zostały dostrzeżone przez najważniejsze osoby w państwie, oczywiście nie jest żadną tajemnicą, że w naszym przypadku, to skutek wielu spotkań z panem Ministrem Łukaszem Schreiberem, który zwyczajnie potrafi słuchać, a następnie działać. Gminy przekonały się o tym wielokrotnie.  Takie podejście do obowiązków zadziwia i nie jest istotne, jaką część sceny ten niezwykle pracowity polityk reprezentuje.

Oczywiście mamy galerię fotografii, której autorem jest pan Adam Guz.


(red.)

Mat. nadesłane przez naszego korespondenta.