27 lipca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Nasze kalendarium: 25 dzień marca

4 min read

1361874718_kalendarzMiędzynarodowy Dzień Solidarności z Uwięzionymi i Zaginionymi Pracownikami ONZ.

Święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

Dzień 25 marca upamiętnia zaginięcie w 1985 roku w Bejrucie byłego dziennikarza i współpracownika ONZ Aleca Coletta, który pracował dla Agencji Narodów Zjednoczonych dla Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie. Jego ciało znaleziono w Dolinie Bekaa w Libanie w 2009 roku.

W 2008 roku liczba aresztowanych, zatrzymanych i uprowadzonych pracowników Organizacji Narodów Zjednoczonych sięgała 40 osób.

Obchody, są okazją do uświadomienia światu, z jak ogromnymi zagrożeniami i niebezpieczeństwami zmaga się personel i siły pokojowe ONZ, a także współpracownicy z organizacji pozarządowych i dziennikarze wykonujący swoje obowiązki służbowe.

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Handlu Niewolnikami i jego Zniesieniu.

Coroczne święto ustanowione z inicjatywy UNESCO w 1998 roku (rezolucja 29C/40) podczas 29 sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Upamiętnia ogólne powstanie niewolników 22/23 sierpnia 1791 roku we francuskiej kolonii Saint-Domingue (dzisiejsze Haiti).

25 marca 1807 roku Parlament Imperium Brytyjskiego podpisał akt, który znosił handel niewolnikami na terenie Imperium Brytyjskiego, przyczyniając się jednocześnie do zniesienia handlu niewolnikami na całym świecie.

Przy tej okazji, organizacja Save the Children, publikuje raport na temat współczesnych form niewolnictwa. Wynika z niego, że ofiarą handlu ludźmi pada corocznie 2 700 tys. ludzi, z czego aż 80 proc. stanowią kobiety i dzieci. Jest to proceder przynoszący oprawcom zyski rzędu 32 mld dolarów. Współczesne formy niewolnictwa to m.in. handel kobietami, zmuszanymi do prostytucji, oraz międzynarodowy handel dziećmi, jako tanią siłą roboczą, obserwowany głównie w krajach Azji i Afryki.

 

Ogólnopolskim Dniem Trzeźwości.

 

Dzień ten ma stać się ważnym elementem w propagowaniu idei trzeźwości, jako normy społecznie akceptowanej. Każdy z nas może mieć wpływ na to, jakie znaczenie będzie miało to święto.

Ponieważ nadużywanie alkoholu sprzyja utrwalaniu się bezrobocia, wzrostu przemocy, przestępczości, naruszaniu prawa i porządku publicznego, naruszanie prawa przez nietrzeźwych kierowców, naruszanie prawa związane z obrotem alkoholem poprzez sprzedaż nieletnim i nietrzeźwym.

Należy sobie zadać pytanie – co ja jako obywatel tego kraju mogę zrobić, aby alkohol nie zbierał takich „plonów”, szczególnie wśród młodych ludzi, czy muszę w swojej rodzinie pielęgnować chore tradycje, takie jak toasty z różnych okazji za zgodą rodziców wznoszone przez dzieci?

Dla decydentów, środków masowego przekazu jak i obywateli naszego kraju jest to moment na refleksję, okazję do głębszego zastanowienia się nad tym, jaką rolę alkohol odgrywa w naszym życiu. Mam nadzieję, że ten dzień stanie się ważnym elementem promocji stowarzyszenia i propagowania idei trzeźwości jako normy społecznie akcentowanej.

Niewiele jest w Polsce świąt, które obchodzi się absolutnie na trzeźwo. Jeśli jednak chcieć sporządzić tego rodzaju listę, to z pewnością otwierałby ją Ogólnopolski Dzień Trzeźwości.

W tym dniu zamiast lektury popularnych poradników z cyklu „Jak pić, żeby się nie upić”, warto postawić sobie pytanie: „jak nie pić w ogóle”. A w Polsce amatorów alkoholu nie brakuje. Jak pokazują badania Polskiej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przeprowadzone latem 2008 roku, spożycie czystego alkoholu na jednego mieszkańca wzrosło w ostatnich 10 latach o 2,2 litra.
Skutki alkoholu to nie tylko choroby, takie jak marskość wątroby, zaburzenia psychiczne, czy zatrucia alkoholowe. Alkoholizm jest w Polsce także sporym problemem społecznym. Choroba bezpośrednio dotyka również najbliższe otoczenie alkoholika. Agresja i zaniedbania wobec dzieci w rodzinach dotkniętych problemem alkoholizmu wywierają negatywne skutki na zdrowie psychiczne i fizyczne dzieci, oraz ich prawidłowy rozwój.

 

Zakładając, że w Polsce żyje około 700-800 tysięcy osób uzależnionych od alkoholu, liczbę niepełnoletnich dzieci alkoholików możemy określić na około 2 miliony. Co najmniej połowa żyje w sytuacji zagrażającej ich zdrowiu i rozwojowi. Oprócz chronicznego napięcia i stresu, dzieci narażone są nierzadko na bezpośrednią przemoc. Najmłodsi z rodzin alkoholowych, poprzez narażenie na długotrwały stres, mają też obniżoną odporność organizmu. Ta grupa jest również częściej narażona na nadużywanie alkoholu, narkotyków i innych środków zmieniających świadomość.

 

Aby pomóc dzieciom uniknąć tego typu doświadczeń konieczna jest pomoc z zewnątrz. Nierzadko potrzebne są konsultacje z psychologami, co przede wszystkim jest zadaniem świetlic socjoterapeutycznych. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat zaobserwować można zwiększenie ich liczby. W roku 2002 przybyło ich o 38 proc. więcej, a łączna liczba tego typu placówek sięgnęła 3400. Liczba świetlic wprawdzie wzrasta, ale coraz częściej spotykają się one z problemami takimi jak np. niska jakość prowadzonej w nich pracy. Przyczyną tego może być za równo przeludnienie placówek, jak i niskie nierzadko kwalifikacje wychowawców. Aby zapobiegać tym zjawiskom funkcjonują takie programy jak Program grantowy „Bank Dziecięcych Uśmiechów”, które wspierają m. in. szkolenia dla pracowników i wolontariuszy tego typu organizacji.
Z problemem braku odpowiedniego wykształcenia wśród kadr walczyć mają także szkolenia uruchomione z inicjatywy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Szkolenia mają na celu przygotowanie uczestników do specyficznej pracy z dzieckiem i rodziną, w której istnieje problemem alkoholowy. W ten sposób rośnie ilość pomocy docierającej do najmłodszych z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. Jednakże ciągle jeszcze mało mówi się o tym, jak alkoholizm wpływa na sytuację całej rodziny. Dlatego właśnie warto wspomnieć o tym przy okazji Ogólnopolskiego Dnia Trzeźwości.

 

Agnieszka Krizel

 

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook