5 tys. zł na imprezy kulturalne

Powiat tucholski ogłosił konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację działań z zakresu kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 5 000,00 zł. Na konkurs przeznaczona jest kwota 20 000,00 zł.

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty planujące działania o charakterze co najmniej powiatowym. Premiowane będą projekty powiązane z organizowanymi przez powiat tucholski imprezami kulturalnymi.

Zapraszamy do składania wniosków do 11.03.2019 r. Dokumentacja konkursowa i wzór oferty znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Tucholskiego.


tucholski.pl

RSS
Follow by Email
Facebook