77 lat temu Związek Radziecki bez wypowiedzenia wojny dokonał zdradzieckiej napaści na Polskę

17 września, 77 lat temu Związek Radziecki bez wypowiedzenia wojny dokonał zdradzieckiej napaści na Polskę.

Rosjanie, tak samo jak Niemcy, chcieli wymordować polskie elity intelektualne i patriotyczne. Ponad 21 tysięcy Polaków zostało okrutnie zamordowanych w Katyniu. Kolejne tysiące zginęły w Ostaszkowie i Twerze. Ponad 6 tysięcy funkcjonariuszy różnych służb spoczywa dziś w Miednoje, na terenie Rosji. Zamordowano ich po kryjomu i bez sądu. Dziś, w rocznicę niczym niesprowokowanej sowieckiej agresji minister Mariusz Błaszczak wspomina wszystkie jej ofiary.

_____________________

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

fot. KORWIN